การชำระค่าบริการ   |  ยืนยันการชำระค่าบริการ   |  คู่มือการใช้งาน Host   |   แจ้งเพิ่มเติมโดเมนในแพ็คเก็จ   |   แจ้งลบโดเมนในแพ็คเก็จ   |   แจ้งแก้ไขข้อมูลความเป็นเจ้าของโดเมน 100%
webhostแน๊กซ่า เว็บโฮสติ้ง เราคือผู้ให้บริการ Host ราคาถูก Hosting คุณภาพดี โฮส บริการดี โฮสติ้ง บริการ Host ที่ดีที่สุด ชำระค่าบริการผ่านทางธนาคาร การชำระค่าบริการ Host ผ่านทางธนาคาร รับชำระด้วยบัตรเครดิต รับชำระค่าบริการ Host ผ่านทางบัตรเครดิต หมายเลข IP Address ของคุณคือ : 3.238.121.7hosting
โฮส โฮส hosting โฮสติ้ง webhosting webhosting โฮสติ้ง โฮส host โฮสติ้ง โฮสติ้ง host hosting webhost webhost
โฮสติ้ง ฝ่ายขาย : 081 453 4201 ; ฝ่ายเทคนิค : 081 453 4202 , 081 426 0269  โฮสติ้ง  naxza@naxza.com
บริการติดตั้ง SSL Certificated (HTTPS) เพื่อเข้ารหัสข้อมูล ป้องกันการขโมยข้อมูล เข้ารหัส E-mail ระหว่างการรับส่ง และทำให้อันดับของเว็บไซต์ในการค้นหาจาก Google ดีขึ้น เพราะ HTTPS EveryWhere หรือ Alway On HTTPS (AOHTTPS) อ้างอิงจาก Google Security Blog https://security.googleblog.com/2014/08/https-as-ranking-signal_6.html
จดทะเบียนโดเมนฟรี เมื่อซื้อพร้อมแพ็คเก็จโฮสติ้ง จดทะเบียนโดเมนราคา 500 บาทต่อปี แถมฟรีตลอดอายุการใช้งานโฮสติ้งของเรา .com .net .org .biz .info .us ฉลองครบรอบ 9 ปี รับส่วนลด 10% สำหรับทุกแพ็คเก็จโฮสติ้ง
ระบุชื่อโดเมน : www.. กรุณาเช็คข้อมูล WHOIS Information อีกครั้ง โดยคลิ๊กที่ webhosting หลังผลการค้นหา
ขั้นตอนการจดทะเบียนโดเมน .co.th เว็บไซต์บริษัท .ac.th เว็บไซต์โรงเรียน สถานศึกษา มหาวิทยาลัย .or.th เว็บไซต์องค์กร มูลนิธิ .go.th เว็บไซต์ อบต ส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย .mi.th เว็บไซต์ส่วนราชการทหาร กระทรวงกลาโหม
ติดตั้ง Joomla บน Host จริง #1 ติดตั้ง Joomla บน Host จริง #2 ติดตั้ง Joomla บน Host จริง #3 ติดตั้ง Joomla บน Host จริง #4
ประกาศ สำหรับกรณี พรบ.คอมพิวเตอร์ ทางเราจะดำเนินการตรวจสอบภายใน Server ทุกเครื่อง พร้อมทั้งจะประกาศมาตรการต่าง ๆ ให้ท่านลูกค้าทราบอีกครั้งหนึ่ง ดาว์นโหลด พรบ.

เงื่อนไขการใช้บริการและมาตฐานความปลอดภัย (Privacy & Security)

ข้อตกลงนี้ถือว่าเป็นข้อตกลงระหว่าง "ผู้ใช้งาน"หรือ"ผู้ใช้บริการ" หมายถึงสมาชิกและ/หรือผู้ใช้บริการของ www.naxza.com และ "เรา" หมายถึง naxza.com

 1. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ ที่ต้องดูแลพื้นที่การใช้งาน DiskSpace และ DataTransfer ภายใต้ระบบ Control Panel ที่เรามีไว้ให้สำหรับท่านลูกค้าที่จะต้องเรียนรู้ในกระบวนการใช้งาน ตามเอกสารคู่มือออนไลน์ที่เราจัดไว้ให้เป็นตัวอย่างในการใช้งาน ในการใช้งานเกินในส่วนใด ๆ ก็ตาม ทางเราถือว่าทางผู้ใช้บริการต้องรับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขการหยุดการให้บริการ ตามนโยบายการใช้งานอย่างเคร่งครัด

 2. ทางเรามิได้มีหน้าที่ในการเพิ่มเติม E-mail Account ภายใต้ระบบ Control Panel Domain ของลูกค้า ระบบ Control Panel มีไว้สำหรับท่านลูกค้าที่จะต้องเรียนรู้ในกระบวนการใช้งาน ตามเอกสารคู่มือออนไลน์ที่เราจัดไว้ให้เป็นตัวอย่างในการใช้งาน หากมีการร้องขอให้ทางเราดำเนินการให้ ทางเราอาจจะคิดค่าบริการเป็นครั้ง ๆ ไป

 3. ทางเรามิได้มีหน้าที่ในการกำจัดหนอน java script ที่ถูกโจมตีในไฟล์ข้อมูลของลูกค้า ซึ่งหากมีการร้องขอให้ช่วยกำจัดในไฟล์ของทางท่านลูกค้า ทางเราอาจจะคิดค่าบริการในการดำเนินการตามความเหมาะสม

 4. ทางเรามิได้มีหน้าที่ในการติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ให้กับทางท่านลูกค้า หากท่านลูกค้าประสงค์จะให้ทางเราติดตั้งโปรแกรมใด ๆ โดยเฉพาะพวกโปรแกรม Open Source หรือ CMS ต่าง ๆ ทางเราอาจจะคิดค่าบริการในการดำเนินการติดตั้งเป็นครั้งไป ท่านลูกค้าสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ patawee@naxza.com เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

 5. หากมีการใช้งาน Disk Space เกิน ทางเราจะทำการ Stop เว็บไซต์เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการติดต่อจากทางท่านลูกค้า และยืนยันว่าจะแก้ไข โดยการลบไฟล์เพื่อให้พื้นที่ไม่เกินจากที่กำหนด

 6. การส่ง E-mail ในบริการ shared hosting จะสามารถส่งได้วันละไม่เกิน 350 ฉบับ

 7. หากมีการใช้งาน DataTransfer เกิน ทางเราจะคิดค่าบริการเพิ่มเติมโดยจะคิดในอัตรา 1GB/50 บาท โดยจะคิดเฉพาะในเดือนที่เกิน ซึ่งหากท่านลูกค้าไม่ได้ชำระค่าบริการในส่วนที่เกิน ทางเราจะไม่ดำเนินการเปิดบริการให้ท่านโดยเด็ดขาด เนื่องจากการที่ท่านใช้งาน DataTransfer เกินได้นั้น ถือเป็นการใช้งานทรัพยากรที่ทำให้ระบบมีปัญหา ผิดตามข้อกำหนดการใช้บริการ

 8. ผู้ให้บริการไม่ได้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลของท่านลูกค้าในทุกกรณี ข้อมูลต่าง ๆ ถือเป็นทรัพย์สินที่ทางท่านลูกค้าต้องเป็นผู้ดูแลเอง

 9. ระบบการทำ Weekly Backup ที่ทางเรามีให้บริการนั้น จะไม่ได้รับการการันตีความครบถ้วนของข้อมูล ข้อมูลต่าง ๆ ที่ทางท่านลูกค้านำขึ้น Server ทางท่านลูกค้าต้องเป็นผู้ดูแล ทางเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการสูญหายของข้อมูล

 10. ผู้ให้บริการมีระบบ Backup ข้อมูล แต่มิได้หมายความการเสียหายของ Hardware จะไม่เกิดขึ้น หากเกิดการเสียหายของ Hardware ที่ทำการ Backup ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายของข้อมูลในระบบ Backup ซึ่งทางท่านลูกค้าควรมีข้อมูล Backup ส่วนตัวของทางท่านลูกค้าอยู่แล้ว

 11. ผู้ให้บริการไม่ได้มีหน้าที่ต้องดูแลการทำงานของ Script ที่ทางท่านลูกค้านำมาวางบน Server หาก Script ของทางท่านลูกค้าไม่สามารถใช้งานได้โดยโครงสร้างของ Script เอง และต้องการให้ทางเจ้าหน้าที่ของเราเข้าไปดำเนินการแก้ไขให้ ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าบริการตามสมควร

 12. ผู้ให้บริการไม่ได้มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการภายหลังจากการหมดอายุการให้บริการที่พึงมี หากท่านลูกค้าต้องการข้อมูลภายหลังจากหมดอายุบริการของท่าน ทางเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าบริการในการจัดเก็บรักษาข้อมูลตามสมควร

 13. ผู้ใช้บริการที่นำพื้นที่ให้บริการของเรา ไปให้บริการเช่าช่วงจะต้องดูแลเหล่าลูกค้าของท่านเอง โดยทางเราจะให้คำแนะนำเฉพาะลูกค้าผู้ปรากฎในฐานข้อมูลลูกค้าของเราเท่านั้น ทั้งนี้การให้บริการนอกเหนือจากนี้ ทางเรามีสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการได้ตามสมควร

 14. การเผยแพร่ข้อมูล ทั้งในรูปแบบของอีเมล์ และ/หรือโฮมเพจของผู้ใช้บริการ Hosting ให้ถือเป็นการ กระทำที่อยู่ ภายใต้ ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ Hosting ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

 15. ทางเรามิได้มีนโยบายในการคืนค่าบริการให้กับทางท่านลูกค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ในกรณีที่มีการตกลงเรื่องของการคืนค่าบริการ (ตามตกลง) ทางเรามีสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการในส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าติดตั้ง ค่าที่ปรึกษา ค่าเสียเวลาต่าง ๆ ทั้งนี้ทางเราถือว่าท่านลูกค้าได้รับทราบถึงขีดความสามารถ version ของ software และ hardward ต่าง ๆ ที่เราได้นำเสนอบนหน้าเว็บไซต์แล้ว

 16. ห้ามเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์

 17. ผู้ใช้บริการ Hosting ต้องเก็บรหัสผ่านที่ได้รับไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้าสู่ระบบ เพื่อ กระทำ การใดๆอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ Hosting และ/หรือ ระบบของเซิร์ฟเวอร์โดยรวม

 18. ห้ามใช้บริการอีเมล์ ในทางที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เช่น โพสต์ข้อความที่ไม่สุภาพ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่บุคคลอื่น (Spam Email) หรือก่อให้เกิดการ เข้าใจผิดลงในแหล่งข้อมูล ที่เป็นสาธารณะ

 19. ห้ามกระทำการใดๆ ที่อาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบ เซิร์ฟเวอร์โดยรวม

 20. Hosting ของเราไม่รองรับระบบ Moodle E-learning เนื่องจากมีการใช้งาน MySQL อย่างหนักมาก

 21. Hosting ไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์ที่มีการใช้งาน MySQL อย่างหนัก เช่น เว็บไซต์แฟนคลับต่าง ๆ ที่มีการ post ภาพ video clip MV เพลง ให้บริการ Download ต่าง ๆ

 22. Open Source บางชนิดเช่น phpBB, IPB ต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องทำการ Update ระบบเพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยอยู่เสมอ หากผู้ใช้งานไม่ได้ทำการ Upgrade ต่าง ๆ จะทำให้เป็นช่องโหว่ให้ถูกจู่โจมจากผู้ประสงค์ร้าย ซึ่งทางเราจะทำการ Stop บริการของท่านทันที

 23. ห้ามนำ Server ไปให้บริการในลักษณะ Download Bittorrent File

 24. ห้ามเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฏหมาย และศีลธรรม

 25. ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ลงโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ หรือโปรแกรมใดๆ ก็ตาม ที่ทำให้เกิดการโหลด ของ CPU ตลอดจนเป็นภาระหนักต่อเซิร์ฟเวอร์

 26. ทางผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้มีการ Transfer Domain ออกจากทางผู้ให้บริการ จนกว่าจะครบระยะเวลาอย่างน้อย 180 วันโดยนับจากวันเริ่มต้นจดทะเบียนโดเมน ภายหลังจากนั้นทางผู้ใช้บริการสามารถที่จะดำเนินการ Transfer Domain ได้ตามปกติ

 27. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนโดเมนทั้งสิ้น โดย โดเมนต่าง ๆ ที่ถูกจดทะเบียน ถือเป็นสิทธิของผู้ใช้บริการ 100%

  • โดเมนกับเครื่องหมายการค้า http://domainatcost.com/@.php3?f=art0012.html
  • จดชื่อโดเมนดัง ๆ ไว้เก็งกำไร http://domainatcost.com/@.php3?f=art0017.html
  • คนไทยโดนฟ้องเรื่องสิทธิของโดเมน http://domainatcost.com/@.php3?f=art0016.html


  หากเกิดกรณีพิพาท หรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ให้ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

 28. หากทางเราตรวจสอบพบว่าเว็บไซต์ใดมีการขายสินค้า หรือให้บริการ ข้อมูลหรือสินค้า ที่ผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่นการ copy ภาพยนต์ เพลง MP3 หรือข้อมูลอื่นใด ที่ผิดกฎหมาย ทางเราจะทำการระงับการให้บริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 29. หากเราตรวจสอบพบเว็บไซต์ที่ขายสินค้าหรือให้บริการข้อมูล อันมีลักษณะลามก อนาจาร ทางเราจะทำการระงับการให้บริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 30. หากทางเราตรวจสอบพบว่าเว็บไซต์ของท่านเป็นช่องโหว่ หรือแม้แต่ทำการปลอมแปลงเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ทางด้านการเงิน จะด้วยความตั้งใจหรือไม่ ทางเราจะทำการระงับการให้บริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อผู้ใช้บริการตัดสินใจใช้บริการของเรา และทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะเพิ่มข้อกำหนดต่าง ๆ โดยให้ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดนี้แล้ว หากพบเห็นผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ยกเลิกการให้บริการโดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยเฉพาะ SPAM MAIL

ขอให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ เหล่านี้อย่างเคร่งครัด
ขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการของเรา
http://www.naxza.com
The Best Web Hosting Provider

ระบบอีเมล์สำหรับบริษัท (มีไอพีแอดเดรสส่วนตัว)

ยืนยันการชำระค่าบริการ   |  คู่มือการใช้งาน Host   |   แจ้งเพิ่มเติมโดเมนในแพ็คเก็จ   |   แจ้งลบโดเมนในแพ็คเก็จ   |   แจ้งแก้ไขข้อมูลโดเมน   |   Web Host   |   Reseller Host   |   Domain   

Copyright © Naxza.com,Since 2004. All Rights Reserved. Privacy policy.  Phone 081 453 4201 , 081 453 4202 Hosting Uptime