การเพิ่มเติมหมวดหมู่สินค้าในระบบเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ E-commerce

การเพิ่มเติมหมวดหมู่สินค้า

1. หลังจาก login เข้าระบบผู้ดูแลเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ แล้ว ด้านซ้ายมือจะพบปุ่ม "ใส่หมวดหมู่สินค้า" ให้กดที่ปุ่มนี้

การเพิ่มเติมหมวดหมู่สินค้า

2. จากนั้นจะมีหน้าต่างปรากฎขึ้นมาเพื่อให้ใส่ชื่อหมวดหมู่ที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นกดปุ่ม OK ครับ หากหน้าต่างดังกล่าวไม่ปรากฎต้องทำการตั้งค่า โดยดูรายละเอียดที่นี่

การเพิ่มเติมหมวดหมู่สินค้า

3. รายการหมวดหมู่สินค้าที่เพิ่มเติมใหม่จะปรากฎที่ตำแหน่งล่างสุด ดังนั้นอาจจะต้องมีการวางแผนลำดับหมวดหมู่สินค้าไว้ล่วงหน้าก่อนครับ

4. หากต้องการแก้ไขชื่อหมวดหมู่สินค้าที่ได้ทำการเพิ่มเติมไปแล้ว ให้กดที่ชื่อหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการแก้ไขชื่อ จากนั้นจะมีปุ่ม การแก้ไขชื่อหมวดหมู่สินค้า ปรากฏที่หน้าชื่อหมวดหมู่ที่ต้องการแก้ไข

การแก้ไขชื่อหมวดหมู่สินค้า

5. ปุ่ม การแก้ไขชื่อหมวดหมู่สินค้า เมื่อกดแล้วจะมีหน้าต่างปรากฎขึ้นมาเพื่อให้แก้ไขชื่อหมวดหมู่สินค้า

การลบหมวดหมู่สินค้า

6. ปุ่ม การลบชื่อหมวดหมู่สินค้า เมื่อกดแล้วจะมีหน้าต่างปรากฎขึ้นมาเพื่อให้ ยืนยันการลบหมวดหมู่สินค้าครับ