วิธีการตั้งค่าความปลอดภัยของ Browser IE 7 และ 8 (Internet Explorer) เพื่อให้สามารถแก้ไข เพิ่มเติม ชื่อหมวดหมู่สินค้าได้

การตั้งค่าความปลอดภัยของ IE8

1. กรณีผู้ทีใข้ IE8 แล้วพบปัญหาไม่สามารถเพิ่มเติม หรือ แก้ไข หมวดหมู่สินค้าได้ ให้แก้ไขโดยเข้าที่ เมนู Tool ของ IE8 จากนั้นเลือก Internet Options ครับ

การตั้งค่าความปลอดภัยของ IE8

2. จากนั้นจะปรากฎหน้าต่าง Internet Options ขึ้นมา ให้คลิ๊กเลือกไปที่ TAB Security ครับ จะปรากฎหน้าจอตามภาพครับ ให้เลื่อนสไลด์ ไปด้านล่างสุด จนเป็นระดับ Medium ครับ จากนั้นกดปุ่ม Apply และกดปุ่ม OK ตามลำดับครับ