hosting, web hosting, host, web host, webhosting, โฮสติ้ง, เว็ปโฮสติ้ง, เว็บโฮส, เว็บโฮสติ้ง, เว็ปโฮสติ้ง,โฮส,โฮสต์, จดโดเมน,เช่า host, เวบโฮส,เวบโฮสติ้ง ,เวปโฮส, เวปโฮสติ้ง, webhost, thailand service web hosting, domain registration, domain, daily backup
สำหรับการนำ Link ของทาง Naxza.com ไปติดนั้น สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้
 1. ให้ดำเนินการ copy code ต่อไปนี้ไปแปะไว้ส่วนที่เห็นได้บนหน้า home page (หน้าแรก) ของเว็บไซต์


 2. สำหรับภาพ logo ขนาด 250 pixel
  <a href="http://www.naxza.com" target="_blank" title="Hosting ผู้ให้การสนับสนุนเว็บไซต์"> <img src="naxzalogo_250.jpg" alt="Hosting ผู้ให้การสนับสนุนเว็บไซต์" width="250" border="0"> </a>

  สำหรับภาพ logo ขนาด 200 pixel
  <a href="http://www.naxza.com" target="_blank" title="Hosting ผู้ให้การสนับสนุนเว็บไซต์"> <img src="naxzalogo_200.jpg" alt="Hosting ผู้ให้การสนับสนุนเว็บไซต์" width="200" border="0"> </a>

  สำหรับภาพ logo ขนาด 150 pixel
  <a href="http://www.naxza.com" target="_blank" title="Hosting ผู้ให้การสนับสนุนเว็บไซต์"> <img src="naxzalogo_150.jpg" alt="Hosting ผู้ให้การสนับสนุนเว็บไซต์" width="150" border="0"> </a>

  สำหรับภาพ logo ขนาด 100 pixel
  <a href="http://www.naxza.com" target="_blank" title="Hosting ผู้ให้การสนับสนุนเว็บไซต์"> <img src="naxzalogo_100.jpg" alt="Hosting ผู้ให้การสนับสนุนเว็บไซต์" width="100" border="0"> </a>

 3. หรือจะเลือก copy ภาพไปเก็บไว้ที่เว็บไซต์ของท่านลูกค้าเอง และทำ hyperlink มาที่ http://www.naxza.com ก็ได้ครับ


 4. สำหรับภาพ logo ขนาด 250 pixel
  Hosting ผู้ให้การสนับสนุนเว็บไซต์
  สำหรับภาพ logo ขนาด 200 pixel
  Hosting ผู้ให้การสนับสนุนเว็บไซต์
  สำหรับภาพ logo ขนาด 150 pixel
  Hosting ผู้ให้การสนับสนุนเว็บไซต์
  สำหรับภาพ logo ขนาด 100 pixel
  Hosting ผู้ให้การสนับสนุนเว็บไซต์
hosting, web hosting, host, web host, webhosting, โฮสติ้ง, เว็ปโฮสติ้ง, เว็บโฮส, เว็บโฮสติ้ง, เว็ปโฮสติ้ง,โฮส,โฮสต์, จดโดเมน,เช่า host, เวบโฮส,เวบโฮสติ้ง ,เวปโฮส, เวปโฮสติ้ง, webhost, thailand service web hosting, domain registration, domain, daily backup

HOME   |   ABOUT US   |   HOSTING   |   DOWNLOAD   |   SUPPORT   |   CONTACTS
Copyright © Naxza.com,Since 2004. All Rights Reserved. Privacy policy.