โปรแกรม TeamViewer สำหรับการ remote computer

Download ที่  คลิกที่นี่

วิธีการติดตั้ง

1 . เลือกแบบ Run เพราะว่าจะไม่มีการติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านและจะเปลี่ยนรหัสผ่านทุกครั้งที่เปิดใช้งาน

หากมีการติดตั้งลงเครื่อง อาจจะทำให้เครื่องคอมฯมีปัญหาได้

 

 

2. ทำตามขั้นตอน ดังภาพ

 

 

3. เมื่อได้ ID และ Password แล้วนำ ID และ Password ส่งให้ทางเรา และเปิดโปรแกรม TeamViewer ทิ้งเอาไว้