ถ้าต้องการใช้งานใน Microsoft Office Outlook (ในที่นี้ทดสอบกับ Microsoft Office Outlook 2007) ต้องไป Download และ Install โปรแกรม Microsoft Office Outlook Connector 12.1 ก่อนที่ http://office.microsoft.com/en-us/outlook/HA102225181033.aspxเมื่อ Download โปรแกรม Microsoft Office Outlook Connector 12.1 มาแล้ว ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ OutlookConnector.exe แล้วคลิกที่ปุ่ม Runคลิกเลือกที่หน้าหัวข้อ Click here to accept the Microsoft Software License Terms. แล้วคลิกปุ่ม Continueคลิกที่ปุ่ม Next เพื่อทำงานในขั้นตอนถัดไปใส่รายละเอียดของ User Name และ Organization แล้วคลิกที่ปุ่ม Next เพื่อทำงานในขั้นตอนถัดไปคลิกที่ปุ่ม Next เพื่อทำงานในขั้นตอนถัดไปโปรแกรมจะทำการ Install Microsoft Office Outlook Connector 12.1 ลงในเครื่องคลิกที่ปุ่ม Finish เพื่อจบการทำงานเรียกโปรแกรม Microsoft Office Outlook 2007 ขึ้นมา จะพบว่าที่ menu bar จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาคือ Outlook Connector เลือกที่เมนูนั้นแล้วเลือกเมนูย่อย Add a New Account…ที่ Microsoft Office Outlook Connector ส่วนแรกใส่รายละเอียดของชื่ออีเมล์กับรหัสผ่าน อีกส่วนหนึ่งใส่ชื่อที่จะปรากฏในส่วนของ Inbox เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม OKระบบจะแจ้งให้ปิดและเปิดโปรแกรม Microsoft Office Outlook 2007 ขึ้นมาใหม่อีกครั้งเมื่อเปิดขึ้นมาที่ Mail Folders จะมี Mail box ที่เราพึ่งสร้างขึ้นมาใหม่ปรากฏขึ้นมา และที่เมนู Outlook Connector ก็จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาเสร็จแล้วลองดึงเมล์เข้ามาโดยเลือกที่เมนู Tool แล้วเลือกเมนูย่อย Send/Receive แล้วเลือกหัวข้อ Send/Receive Allโปรแกรมจะทำการ connect ไปยัง Server แล้ว Download เมล์เข้ามามาดูที่ Inbox ก็จะมีเมล์เข้ามา แล้วเลือกเข้าไปอ่านเมล์ตามที่ต้องการได้