การแก้ไขรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์ E-commerce เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์

แก้ไขรหัสผ่าน ผู้ดูแลเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์

1. การแก้ไขรหัสผ่านผู้ดูแลระบบร้านค้าออนไลน์ E-commerce นั้น จะต้องทำการ Login เข้าระบบผู้ดูแลเว็บให้ได้ก่อนครับ จากนั้นจะมองเห็นปุ่ม "เปลี่ยนรหัสผ่าน" ให้คลิ๊กเข้าไปครับ

แก้ไขรหัสผ่าน ผู้ดูแลเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์

2. จากนั้นที่หน้าเว็บไซต์จะปรากฏขึ้นมา ให้กำหนด รหัสผ่านใหม่ ลงไปครับ จากนั้นกด Confirm >> ครับ จากนั้นระบบจะดำเนินการแก้ไขรหัสผ่านให้ และนำท่านกลับสู่หน้าเมนูหลักครับ