การซ่อมแซมตารางใน phpmyadmin


เมื่อเปิด phpmyadmin ขึ้นมาแล้ว ให้คลิกไปที่ชื่อของ database เราครับ


จากนั้นให้คลิกที่ปุ่มเลือกทั้งหมด ตามภาพที่วงไว้นะครับ


จากนั้นให้คลิกที่ปุ่มทำกับที่เลือก: แ้้ล้วเลือกที่ซ่อมแซมตารางครับ


กรณีที่ไม่มี error ใดๆ(ตามภาพ status ด้่านบนจะแสดงว่า ok) แสดงว่าซ่อมแซมตารางเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

Comment: ทางเราจะนำภาพของ error database ในกรณีที่ต้องทำการซ่อมแซมตารางมาให้ดูอีกทีนะครับ