ลงโปรแกรม แล้วเปิดออกมา กดที่ Open Connection เลือกที่ช่อง Protocol เป็น SFTP
กรอกเลข IP Address ที่จะเชื่อมลงในช่อง Server กด Settings>WIFI>
แล้วกดลูกศรทางขวามือของชื่อ Network ของเรา ก็จะเห็น เลข IP Address
ก็เอาไปกรอกในช่อง Server หลังจากนั้นจะมีช่อง Username Password กรอกรายละเอียด
แล้วก็กด Connect ครั้งแรกจะใช้เวลานานนิดนึง แต่พอครั้งต่อไป ก็จะต่อได้เร็วเลยครับ