รบกวนทางท่านลูกค้าส่ง E-mail รายละเอียดส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้ E-mail ที่ท่านได้ใช้ในการสั่งซื้อโดเมนดังกล่าว ไปที่ naxza@naxza.com โดยให้ส่งรายละเอียดดังนี
 1. Domain Name
 2. First Name
 3. Last Name
 4. Organization
 5. Address 1
 6. Address 2
 7. City
 8. Province
 9. Postal Code
 10. Country
 11. Email Address
 12. Phone: +66.
 13. Fax: +66.
 14. DNS1
 15. DNS2
เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ทางเราจะขอตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับอย่างถี่ถ้วนก่อนการปรับปรุงข้อมูลใด ๆ ทั้งนี้ทางเราจะแจ้งให้ทางท่านลูกค้าทราบทุกครั้งไป