การย้ายโฮสติ้งจากผู้ให้บริการเก่ามาสู่ Naxza.com
How to Transfer Hosting to Naxza.com


มีหลาย ๆ คนสอบถามเกี่ยวกับการย้ายโฮสติ้ง(Transfer Hosting) จากผู้ให้บริการเก่ามาสู่ Naxza.com ผมเลยหยิบยกมาเขียนเป็นบทความ โดยแบ่งขั้นตอนออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

แยกการย้ายโดเมน (Transfer Domain) และการย้ายโฮสติ้ง (Transfer Hosting) ออกจากกันให้ชัดเจน

ลูกค้าหลายคนยังสับสนระหว่างการย้ายโดเมนกับการย้ายโฮสติ้ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นคนละเรื่องกันครับ เราต้องแบ่งการย้ายออกเป็น 2 ส่วนเพื่อให้เกิดขั้นตอนที่ชัดเจนครับ

Note : การย้ายโดเมน (Transfer Domain) ควรกระทำก่อนการหมดอายุของโดเมนอย่างต่ำ 15 วันครับ
Note : การย้ายโฮสติ้ง (Transfer Hosting) ควรกระทำก่อนการหมดอายุของ Hosting สัก 1-2 วันครับ

การย้ายโฮสติ้ง (Transfer Hosting)

ขั้นตอนที่ 1 ลูกค้าจะต้องทำการ Backup ข้อมูลในแต่ละส่วน ที่จัดเก็บอยู่บนโฮสติ้งเก่าออกมาก่อน โดยการ Backup จะทำในส่วนต่าง ๆ เช่น

- ไฟล์เว็บไซต์และไฟล์ภาพต่าง ๆ บน Hosting เก่าของคุณ โดยการ Backup จะใช้โปรแกรมพวก FTP แล้ว Download ไฟลต่าง ๆ ลงมาที่เครื่องของคุณ

- ฐานข้อมูลต่าง ๆ ปกติหากฐานข้อมูลมีปริมาณไม่เยอะมาก คุณสามารถที่จะทำการ Backup จาก Hosting เก่าของคุณได้ด้วยตัวคุณเอง โดยใช้โปรแกรม
  PhpMyAdmin ที่ Hosting เก่าคุณมีให้บริการ

  แต่ในกรณีที่ท่านได้ใช้ Web Board พวก PHPBB หากมีการ Post ไว้เยอะมาก จะไม่สามารถทำการ Backup โดยใช้โปรแกรม PhpMyadmin ให้ติดต่อ
  ไปยัง System Admin ผู้ดูแล Hosting เก่าของคุณ ให้ทำการ Dump ข้อมูลของฐานข้อมูลออกมาให้ ซึ่งคุณจะได้เป็นนามสกุล .tar.gz ครับ

- ข้อมูล E-mail ต่าง ๆ ของผู้ใช้งานบน Hosting เก่าของคุณทั้งหมด หากผู้ใช้งานระบบทั้งหมด ใช้งาน E-mail โดยผ่านโปรแกรมเช่น Outlook, Outlook
  Express นั่นคือใช้งานผ่าน POP3 จะดีมากเพราะ E-mail ต่าง ๆ บน Hosting ของผู้ใช้งานจะถูกดึงลงมาจัดเก็บในเครื่องของผู้ใช้งานแต่ละคนแล้ว ดังนั้นไม่จำ
  เป็นต้อง Backup แต่อย่างใด

  แต่หากผู้ใช้งาน Hosting เก่าของคุณ ใช้ E-mail ผ่านระบบ Web Base Mail คือใช้ผ่าน Web Browser (IE) หรือผ่าน IMAP คุณจะต้องทำการ backup
  ก่อน อาจจะใช้ Outlook ในการ backup ข้อมูลไว้ก่อนได้ โดยการ set account ขึ้นมาและปล่อยให้ POP3 ดึงข้อมูลลงมาจาก Hosting เก่า
  (วิธีตั้งค่า Outlook เพื่อดึงข้อมูลจาก Hosting เก่า)

ขั้นตอนที่ 2 ลูกค้าจะต้องทำการเตรียมข้อมูลในแต่ละส่วนที่ได้ทำการ Backup จาก Hosting เก่า ขึ้นสู่ Hosting Naxza.com

- เมื่อคุณทำการ Order และชำระเงินกับทาง Naxza.com เรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับ User & Password สำหรับ FTP เพื่อการ Upload ไฟล์ต่าง ๆ ขึ้นสู่
  Hosting Naxza.com

- คุณจะได้รับ User & Password สำหรับการเข้า Control Panel เมื่อคุณเข้าไป ก็จะสามารถสร้างฐานข้อมูล เพื่อนำฐานข้อมูลที่คุณได้ทำการ Backup จาก
  Hosting เก่าไป Import ลงที่ Hosting Naxza.com (การสร้างฐานข้อมูลผ่าน Control Panel ของ Hosting Naxza)

- เมื่อคุณสามารถเข้าสู่ Control Panel ของ Hosting Naxza.com แล้ว ให้คุณทำการ Add E-mail Account สำหรับผู้ใช้งานเก่าของคุณ ขึ้นที่ Hosting
  Naxza.com เพื่อเตรียมเอาไว้ (การสร้าง E-mail Account ด้วยระบบ Control Panel ของ Hosting Naxza)


หากคุณมาถึงขั้นตอนนี้แล้วคือคุณจะมีข้อมูลทั้ง Hosting เก่าและ Hosting ใหม่ที่เหมือนกันแล้ว พร้อมที่จะดำเนินการย้ายโดเมนได้


การย้ายโดเมน (Transfer Domain)

หากคุณไม่ได้มีความต้องการที่จะย้ายผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมน จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ เพียงแค่เปลี่ยน DNS (Domain Name Server) ให้ชี้มาที่เครื่อง Server ของ Hosting Naxza แล้วรอการ Update ประมาณ 24-48 ชั่วโมงก็จะเสร็จ

แต่หากคุณต้องการทำการย้ายผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมนด้วย ทาง Hosting Naxza จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท โดยจะทำการเพิ่มระยะเวลาการใช้งานโดเมนของคุณออกไปอีก 1 ปี โดยนับจากวันที่ทำการย้ายเสร็จสิ้น โดยขั้นตอนการย้ายโดเมนมีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบการ Lock ของผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมนเก่าก่อน ว่าได้ทำการ Lock Domain ไว้หรือไม่

โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.internic.com/whois.htmlใส่ชื่อเว็บไซต์ของคุณลงในช่องดังภาพแล้วกดปุ่ม Submitระบบจะแสดงข้อมูลของโดเมนของคุณออกมา ซึ่งถ้าหากมี Status: REGISTRAR-LOCK นั่นแสดงว่าโดเมนของคุณถูก Lock อยู่ ต้องติดต่อไปยังผู้ให้บริการเก่าเพื่อทำการปลด Lock หรือหากคุณมี User & Password ในการ Manage Domain ก็ให้เข้าไปทำการปลด Lock โดเมนของคุณก่อน

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบชื่อผู้ดูแลโดเมน (Administrator) ของคุณ และ E-mail Account ที่ใช้ในการติดต่อ

โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.whois.scใส่ชื่อเว็บไซต์ของคุณลงในช่องดังภาพแล้วกดปุ่ม Searchระบบจะแสดงข้อมูลของโดเมนของคุณออกมา ซึ่งถ้าหากได้ทำการปลด Lock แล้ว Status จะเป็น Active

มาดูด้านล่างจะมีรายละเอียดของ Administrator Contact และ E-mail ของ Administrator ซึ่งตรงนี้สำคัญมาก คือเมื่อมีการร้องขอให้มีการย้ายโดเมน ผู้ให้บริการใหม่จะแจ้งไปยังผู้ให้บริการเก่า และแจ้งไปยังผู้ดูแลโดเมน (Administrator) ตาม E-mail ที่ปรากฏ ดังภาพ

หาก E-mail ดังกล่าวไม่ใช่ของคุณเอง เมื่อมี E-mail ยืนยันการย้ายโดเมนส่งไปที่ Administrator Contact คุณก็จะไม่สามารถยืนยันการย้ายโดเมนได้ และทำให้การร้องขอย้ายโดเมน ของผู้ให้บริการใหม่นั้นถูกยกเลิกไป

หากทั้ง 2 ส่วนถูกต้องแล้ว ทาง Hosting Naxza.com จะดำเนินการย้ายโดเมนให้ท่านในช่วงเวลาวันหยุด เพื่อไม่ให้กระทบกับการทำงาน การส่ง E-mail ต่าง ๆ นั่นคือ จะทำการย้ายในเย็นวันศุกร์ หรือวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งการเปลี่ยน DNS จะดำเนินการก่อน และจะเสร็จภายใน 24-48 ชั่วโมง ส่วนการ Transfer Domain จะใช้ระยะเวลาประมาณ 7-15 วันทำการ ซึ่งขึ้นอยู่กับ การยืนยันจากทาง Administrator Contact และผู้ให้บริการเก่าแต่ละแห่งด้วย ทางลูกค้าต้องติดต่อไปยังผู้ให้บริการเก่าเพื่อของ AUTH CODE เพื่อใช้ในการอนุมัติการย้ายด้วย ในส่วนของการ Transfer Domain นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานใด ๆ ของเว็บไซต์และ E-mail ของคุณแล้ว

สำหรับขั้นตอนการ Transfer Domain มีดังนี้ครับ

1. ตรวจสอบความพร้อมต่าง ๆ ในการ Transfer เช่น
- Status ของโดเมน ต้องเป็น OK หรือ Active
- Admin E-mail ต้องเป็นของผู้ที่สามารถยืนยันอนุมัติการ Transfer ได้
- โดเมนต้องยังไม่หมดอายุในช่วง 15 วันนี้

2. ทำรายการสั่งซื้อเป็นโดเมนอย่างเดียวเข้ามา และชำระค่าบริการ http://www.naxza.com/quickorder_hosting.php?p= โดยเลือกเป็นมีโดเมนอยู่แล้วนะครับ

3. หลังจากนั้นทาง Naxza จะแจ้งเรื่องไปยังผู้ให้บริการที่ต่างประเทศของเรา เพื่อดำเนินการ Request การ Transfer ไปยังผู้ให้บริการเก่าของท่าน โดยจะมี E-mail เข้าไปตาม Admin E-mail ของโดเมนนั้น ภายใน E-mail จะมี Security Code และ Transaction ID ให้ทาง Admin E-mail ของโดเมนนั้น Forward E-mail ดังกล่าวกลับมาที่ naxza@naxza.com เพื่อเป็นการยืนยันอนุมัติการย้ายจากเจ้าของโดเมน (Admin E-mail ถือเป็นเจ้าของโดเมนตามกฎหมายครับ)

4. หลังจากนั้นให้ผู้เป็นเจ้าของโดเมน ติดต่อไปยังผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมนเก่า เพื่อขอ AUTH CODE เป็นการยืนยันรับทราบจากทางผู้ให้บริการเก่าว่าจะมีการ Transfer Domain เมื่อได้ AUTH CODE มาแล้ว ให้ส่งไปที่ naxza@naxza.com เช่นกัน

5. หลังจากที่ทาง Naxza ได้รับกุญแจสำหรับการ Transfer ทั้ง 3 ส่วนแล้ว ทางเราจะดำเนินการยืนยันกระบวนการ และรอการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประมาณ 10 วัน กระบวนการย้ายโดเมนก็จะเสร็จสมบูรณ์ครับ

(กระบวนการ Transfer Domain จะไม่ได้เกี่ยวกับการแก้ไข DNS (Name Server) ให้ชี้มาที่โฮสติ้งเลย ดังนั้นกระบวนการ Transfer Domain จะดำเนินไปโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์แต่อย่างใด ภายหลังจากที่การ Transfer เรียบร้อยแล้วทางลูกค้าสามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ ผ่านทาง Naxza.com)

จะเห็นได้ว่าการย้ายโฮสติ้ง (Transfer Hosting) และการย้ายโดเมน (Transfer Domain) ต้องกระทำอย่างรอบคอบ มีการเตรียมการ วางแผนไว้ก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา และผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของคุณ

สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากบทความนี้ สามารถติดต่อสอบถามผมได้โดยตรงผ่าน E-mail : Naxza@Naxza.com หรือโทรศัพท์ 081-453-4201, 081-453-4202 และ 02-191-2545 ครับ
บทความโดย : ณัฐธัญ เตชะกาญจนวงศ์