กลยุทธ์การหยุดสแปมอีเมล์ ด้วย Outlook
บทความดี ๆ จากผู้ให้บริการ โฮสติ้ง ( Hosting Provider )


ปัญหาสำหรับผู้ใช้บริการ โฮสติ้ง แน๊กซ่า เช่น สแปมเมล์ วันนี้เรามีทางออกสำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมล์ ด้วย Outlook มาฝากแล้วครับ

E-mail ขยะและ virus ในแต่ละวันจะมีจำนวนของ E-mail ประเภทนี้ ส่งไปตาม โฮสติ้ง ต่าง ๆ เป็นจำนวนมากมาย นอกจากจะทำให้เสียเวลา และบางครั้งยังสร้างปัญหาตามมาอีกมากมาย จากไวรัสและอื่น ๆ อีกด้วยครับ

1.        เปิดโปรแกรม Outlook Express แล้วไปที่  Tools à Message Rules à Mail....  ดังรูป

 

2.  จะปรากฎหน้าต่างดังรูปซึ่งจะแบ่งเป็นส่วนต่างๆดังนี้

 ข้อ 1. Select the Conditions for your rule:

ให้คลิกเครื่องหมายถูกที่ Where the Subject line contains specific words

ข้อ 2. Select the Actions for your rule:

ให้คลิกเครื่องหมายถึกที่ Move it to the specified folder

 

ข้อ 3. Rule Description (Click on an underlined value to edit it);

คลิกที่ contains specific words จะปรากฎหน้าต่างดังรูป ในช่อง Type specific words or a phrase, and click Add. ให้กรอกคำว่า Spam:  แล้วคลิกปุ่ม Add  และคลิก OK อีกทีครับ

 

 

กลับมาคลิกที่ specified  จะปรากฎหน้าต่างดังรูป  ให้คลิกที่ Local Folders แล้วคลิกที่ New Folder เพื่อสร้าง Folder

 

3.  ให้ตั้งชื่อ Folder ว่า Junk E-mail หรือ ตามชื่อที่เราต้องการจะตั้งเพื่อแสดงให้ทราบว่า Folder นี้ สำหรับเก็บ Spam Mail

 

4.  เมื่อสร้าง Folder เสร็จแล้วจะปรากฎว่ามี Folder ชื่อว่า Junk E-mail เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัว ดังรูป แล้วให้คลิ๊ก OK ครับ

 

5.        จะกลับมาหน้าเดิมดังรูป แล้วให้คลิก OK อีกทีครับ

 

 

6.  จะปรากฎหน้าต่างดังรูป ให้คลิก OK อีกที เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการครับ

 

 

7.  เมื่อมีผู้ส่ง Span Mail มาหาเรา  Outlook Express  ก็จะกรอง Spam Mail เหล่านั้น เอาไว้ใน Folder ชื่อว่า Junk E-mail ดังตัวอย่างในรูปครับ

 

 


บทความโดย : ณัฐธัญ เตชะกาญจนวงศ์