'; break; case "delux": echo ''.$desc.''; break; case "prem": echo ''.$desc.''; break; case "smp": echo ''.$desc.''; break; case "win": echo ''.$desc.''; break; default: echo ''.$desc.''; break; } ?>
ขอความร่วมมือผู้ที่คัดลอกบทความข้อมูลของทาง naxza web hosting ไปใช้ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านโฮสติ้งต่าง ๆ นั้น กรุณาทำ link กลับมายังต้นฉบับบทความด้วยครับ หากตรวจสอบพบการละเมิด ทางเราจะดำเนินคดีตามกฏหมายโดยทันที


Hosting Article : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 

ทำไมการออกแบบเว็บไซต์จึงมีความสำคัญมาก

host

การออกแบบเว็บไซต์ที่ดีควรคำนึงถึงการเข้าถึงตัวเว็บไซต์เป็นหลัก ภาพต่าง ๆ ที่โหลดอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ ไม่ควรมีขนาดใหญ่มากเกินไป จะทำให้การโหลดข้อมูลแต่ละหน้านั้นช้า จนไม่สร้างความประทับใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โปรแกรมออกแบบเว็บไซต์ ที่ดีจะมีระบบในการย่อภาพที่ upload เข้ามาโดยอัตโนมัติ และหากเป็นภาพที่เป็นภาพสินค้า ก็ยังสามารถที่จะใส่ ลายน้ำ ลงบนภาพได้อีกด้วย

ภาพที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ บางส่วนควรเป็นภาพเคลื่อนไหว เพื่อดึงดูดความสนใจได้ แต่บางส่วนก็ไม่ควรเป็นภาพเคลื่อนไหว หรือทั้งหน้าเว็บเพจ ไม่ควรเป็นภาพเคลื่อนไหวทั้งหมด เพราะจะทำให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เกิดความสับสน และตาลายกับสิ่งที่เห็น

ตัวอักษรที่ปรากฎบนเว็บไซต์ ควรมีขนาดใหญ่ชัดเจน อ่านง่าย  เพราะกลุ่มผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่จะเป็นช่วงอาย 18 - 35 กลุ่มนี้ มีช่วงอายุที่เป็นกลุ่มผู้บริโภคจริง ๆ คือ 25 - 35 เท่านั้น ตัวอักษรข้อความควรอ่านง่าย ไม่ต้องในการพินิจพิจารณามาก ไม่ต้องเพ่งมาก ทำให้ข้อความอ่านสบาย ๆ และคล้อยตามได้ง่าย


การเชื่อมโยงเว็บไซต์ไปยังหน้าต่าง ๆ ควรใช้การเชื่อมโยงจากตัวอักษรเป็นแบบ Text Link ซึ่งจะทำให้เข้าใจได้ง่ายกว่า การใช้เป็นภาพก็ต่อเมื่อต้องการที่จะนำเสนอความสวยงามของสิ่งที่จะเข้าไปชม ซึ่งหากเป็นอ่านข้อความอย่างต่อเนื่อง การทำ Text Link จะมีผลต่อการคลิ๊กมากกว่ารูปภาพ

หากข้อมูลของเว็บไซต์มีปริมาณมาก การใช้ภาพ เพื่อสื่อความหมายที่ต้องการ ย่อมจะเป็นผลดีมากกว่าการใช้ข้อความทั้งหมด เพราะการอ่านข้อความปริมาณมาก ๆ ส่งผลให้เกิดความเบื่อหน่ายในการอ่าน โดยข้อความที่เหมาะสมในการอ่านแต่ละย่อหน้าจะอยู่ที่ 2000 คำ

การ ทำเว็บ ควรจะคำนึงถึงความเหมาะสมของทั้งข้อความ และ รูปภาพ ในสัดส่วนที่ 80:20 และเลือกใช้ภาพ ตามความเหมาะสม เมื่อจำเป็นต้องอธิบายเพิ่มเติม ให้ทำเป็น Link ไปยังเว็บเพจถัดไป เพื่อให้เกิดการคล้อยตามในเนื้อหานั้น ๆ

บทความโดย Naxza Web Hosting


Hosting Article : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 

<?=$desc;?>

HOME   |   ABOUT US   |   HOSTING   |   DOWNLOAD   |   SUPPORT   |   CONTACTS
Copyright © Naxza.com,Since 2004. All Rights Reserved. Privacy policy. monitoring site uptime web