hosting, webhosting, web hosting, host, webhost, web host, เว็บโฮสติ้ง, เว็บโฮส, โฮสติ้ง, จดโดเมน, เวบโฮส, เวบโฮสติ้ง, เวบโฮสต์, เว็ปโฮสต์, โดเมน, โฮส, โฮสต์, domain name, domain registration, จดทะเบียนโดเมน, จดโดเมน, จดโดเมนเนม, พื้นที่เว็บไซด์, พื้นที่เว็บไซต์, เช่า hostr
ขอความร่วมมือผู้ที่คัดลอกบทความข้อมูลของทาง naxza web hosting ไปใช้ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านโฮสติ้งต่าง ๆ นั้น กรุณาทำ link กลับมายังต้นฉบับบทความด้วยครับ หากตรวจสอบพบการละเมิด ทางเราจะดำเนินคดีตามกฏหมายโดยทันที


Hosting Article : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 

Hosting คืออะไร DataTransfer คืออะไร

\'webhost\'

Hosting คือ พื้นที่ส่วนหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ซึ่งผู้ให้บริการโฮสติ้ง (Hosting Service Provider) ได้ทำการจัดสรรมาให้เช่าบริการ โดยส่วนใหญ่จะให้บริการเป็น รายเดือน หรือ รายปี ซึ่ง Hosting เหล่านี้เป็นลักษณะของการใช้พื้นที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ร่วมกัน

การเลือก Hosting ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งานของคุณ เช่น

1. ปริมาณพื้นที่ ๆ ต้องการใช้ เช่น 10,000MB, 20,000MB, 40,000MB หรือ 60,000MB ซึ่งพื้นที่จะถูกแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ อีกเช่น Web Space, Mail Space และ DataBase Space
2. ปริมาณ Data Transfer เช่น 50GBต่อเดือน 100GBต่อเดือน
3. การใช้งาน E-mail จำนวนการสร้าง E-mail Account ระบบ Webmail ที่ใช้ ของทาง Naxza Hosting ใช้เป็น uebimiau , squirrel และ roundcube ซึ่งมีให้เลือก 3 ระบบครับ
4. ภาษาที่ใช้พัฒนา เช่น php asp หรือ asp.net ของทาง Naxza มีให้เลือกทั้ง Hosting ระบบ Unix และ Window Hosting ครับ
5. Control Panel การใช้งาน control panel ความยากง่ายในการใช้งาน ของทาง Hosting Naxza ใช้เป็นระบบ DirectAdmin Control Panel

DataTransfer คืออะไร

เรามาทำความเข้าใจถึงข้อแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก่อนครับ

Data Transfer หมายถึง การรับส่งข้อมูล
Traffic หมายถึง การจราจรของข้อมูล
Bandwidth หมายถึง ความกว้างของขนาดข้อมูล

Data Transfer มีหน่วยเป็น Byte ซึ่ง ในความเป็นจริงแล้วผู้ให้บริการ โฮสติ้ง ต่าง ๆ ก็ให้ปริมาณ Data Transfer ในส่วนนี้เยอะกันทุกรายอยู่แล้วครับ สาเหตุที่บางผู้ให้บริการบอกว่าไม่จำกัดจำนวน Data Transfer นั่นเพราะว่า ทางผู้ให้บริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม นอกจากค่าวางเครื่อง Server ที่ Data Center เท่านั้น ซึ่งตรงจุดนี้ถูกนำมาเป็นจุดขายของหลาย ๆ ผู้ให้บริการ โฮสติ้ง ครับ

Traffic มีหน่วยเป็น Byte ต่อวินาที ในส่วนของ Traffic เรามักจะดูในเรื่องของปริมาณ ว่ามากน้อยเพียงใด โดยอ้างอิงจากช่วงเวลาเป็นหลัก เช่น หากผู้ให้บริการ โฮสติ้ง บอกว่ามี Data Transfer ให้เท่านี้ แต่ในช่วงเวลาหนึ่งเราเกิดเข้าเว็บไซต์ของเราไม่ได้ หรือเปิดเว็บไซต์ไม่ได้ นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงเวลานั้น ๆ มีผู้ใช้บริการเครื่อง Server เยอะมาก ๆ นั่นคือมีผู้ Request ข้อมูลจาก Server เป็นจำนวนมากในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งเกินปริมาณ Bandwidth ที่รับได้ครับ

Bandwidth มีหน่วยเป็น Byte เช่นกัน แต่ส่วนใหญ่ จะมีระดับตั้งแต่ Megabyte ขึ้นไป ในส่วนของ Bandwidth จะแบ่งเป็น Local Bandwidth และ Inter Bandwidth ซึ่งตรงนี้ต้องดูให้ชัดเจนครับ ตามปกติแล้วผู้ให้บริการที่เป็น Data Center จะทำการสร้าง Link เข้าไปเชื่อมต่อกับ ISP ( Internet Service Provider ) ซึ่งจะซื้อได้ในแต่ละ ISP ในปริมาณที่ต่าง ๆ กัน มองให้ง่าย ๆ ก็คือ ตัว IDC หรือ Data Center พยายามสร้างท่อเพื่อการส่งข้อมูลไปยัง ISP ต่าง ๆ นั้นหมายความว่า หาก IDC ได้สร้างท่อที่มีขนาดใหญ่ ก็จะทำให้การเรียกชมเว็บไซต์ ไม่มีข้อติดขัดมากนัก แต่หากท่อเล็ก ย่อมมีปัญหาที่เกี่ยวพันกับเรื่องของ Traffic นั้นคือ ในช่วงเวลาใด ๆ ก็ตามที่มีการเรียกข้อมูลมาก ๆ จากหลาย ๆ Client (ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของคุณ) เมื่อปริมาณ Traffic สูงมากในช่วงวินาทีนั้น จนเต็ม Bandwidth แล้ว ก็จะไม่สามารถเรียกข้อมูลจาก Server ผ่าน ISP นั้นได้เลย


Hosting Article : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 

hosting, webhosting, web hosting, host, webhost, web host, เว็บโฮสติ้ง, เว็บโฮส, โฮสติ้ง, จดโดเมน, เวบโฮส, เวบโฮสติ้ง, เวบโฮสต์, เว็ปโฮสต์, โดเมน, โฮส, โฮสต์, domain name, domain registration, จดทะเบียนโดเมน, จดโดเมน, จดโดเมนเนม, พื้นที่เว็บไซด์, พื้นที่เว็บไซต์, เช่า hostr

HOME   |   ABOUT US   |   HOSTING   |   DOWNLOAD   |   SUPPORT   |   CONTACTS
Copyright © Naxza.com,Since 2004. All Rights Reserved. Privacy policy. monitoring site uptime web