hosting, webhosting, web hosting, host, webhost, web host, เว็บโฮสติ้ง, เว็บโฮส, โฮสติ้ง, จดโดเมน, เวบโฮส, เวบโฮสติ้ง, เวบโฮสต์, เว็ปโฮสต์, โดเมน, โฮส, โฮสต์, domain name, domain registration, จดทะเบียนโดเมน, จดโดเมน, จดโดเมนเนม, พื้นที่เว็บไซด์, พื้นที่เว็บไซต์, เช่า hostr
ขอความร่วมมือผู้ที่คัดลอกบทความข้อมูลของทาง naxza web hosting ไปใช้ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านโฮสติ้งต่าง ๆ นั้น กรุณาทำ link กลับมายังต้นฉบับบทความด้วยครับ หากตรวจสอบพบการละเมิด ทางเราจะดำเนินคดีตามกฏหมายโดยทันที


Hosting Article : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 

อนาคต hosting กับการแข่งขันของธุรกิจ hosting ในด้านอื่น ๆ

hosting

ธุรกิจ hosting คือการนำพื้นที่ของคอมพิวเตอร์ server มาแบ่งให้บริการแก่ผู้ใช้งานทั่ว ๆ ไป ซึ่งสามารถที่จะ access ผ่านเข้ามาได้ทางช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น internet , FTP, e-mail ครับ โดยปัจจุบันการแข่งขันจะจำกัดอยู่ในเรื่องของ พื้นที่ และ ราคา ซึ่งหลาย ๆ ผู้ให้บริการ hosting ทำราคาได้ถูกมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากหลายปัจจัยทั้งในเรื่องของอุปกรณ์ hardware ที่มีราคาถูกลง กับผู้ให้บริการบางรายยังเป็นนักเรียน นักศึกษาอยู่ ซึ่งทำให้ต้นทุนในการบริหารจัดการไม่สูง ซึ่งผลที่ตามมาอาจจะเป็นเรื่องของงานบริการหลังการขาย ซึ่งหมายถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้านั่นเองครับ

เนื่องจากข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ บางครั้งราคาที่สมเหตุสมผล พอที่จะรักษาข้อมูลของลูกค้าที่มีความสำคัญให้สามารถเก็บบน hosting ได้อย่างปลอดภัย ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องใช้ในการพิจารณาเลือก hosting เนื่องด้วยต้นทุนค่าบริการ hosting อยู่ในหลักพันบาท แต่หากข้อมูลของลูกค้ามีมูลค่าหลายแสนบาท การพิจารณาเลือก hosting คงต้องเลือกให้เหมาะสมด้วย เนื่องจากบางผู้ให้บริการก็ไม่สามารถการันตีในข้อมูลเหล่านั้นของลูกค้าได้ การพิจารณาเลือก hosting จึงต้องพิจารณาตามหลัก ROI (Return On Investment) ก็คือลงทุนกับมันเท่าไหร่ ก็จะได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการลงทุน ถ้าหากข้อมูลของลูกค้ามีความสำคัญมาก ก็ต้องลงทุนมาก อาจจะมีบริการซื้อประกันข้อมูล เกิดขึ้นในอนาคตผู้ให้บริการ hosting ก็อาจจะต้องทำการปรับตัว ขายบริการ hosting insurance ก็เป็นไปได้

กลับมาดูที่เทคโนโลยี่ hardware กันครับ หลาย ๆ ผู้ให้บริการพยายามที่จะชูจุดแข็งของอุปกรณ์ hardware ที่ดี ซึ่งแน่นอนหากมองในแง่ของปริมาณ ที่ดูเยอะ แล้วน่าจะใช้งานได้ดี แต่บางครั้งก็เกินความจำเป็นไปบ้างครับ เช่น เทคโนโลยี่ด้าน hardware มักจะล้ำนำหน้า software ซึ่งหลาย ๆ ผู้ให้บริการ hosting บอกว่ามีเทคโนโลยี่ระดับ 64-bti แล้ว แต่ในความเป็นจริง software หรือ application บางตัวยังต้องพึ่งพิงเทคโนโลยี่ 32-bit อยู่เลย

ผลที่ตามมาก็คือเกิดการใช้งาน hardware เกินความจำเป็น สำหรับผู้บริการโภคในระดับ end-user นั้นอาจจะมองไม่เห็นความแตกต่าง แต่ในความเป็นจริงแล้วการประมวลผลของระบบ web server ถือเป็นการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ที่ใข้ทรัพยากรต่ำมาก หลักการสำคัญของระบบ web server ที่นำมาเป็น hosting นั้นคือต้องมีความเสถียรเป็นหลัก ความเสถียรไม่ได้หมายถึงความเร็วของการประมวลผลครับ

หากเทียบกับการประมวลผลที่ต้องการความเร็วในการประมวลผล เช่น การคำนวณทิศทางลม อุณหภูมิ ของทางกรมอุตนิยมวิทยา ต้องใช้ server ขนาดใหญ่เพื่อประมวลผล คาดการณ์ลักษณะดินฟ้าอากาศ ตรงนี้นิยมใช้งานคอมพิวเตอร์หลาย ๆ ตัวทำงานลักษณะ grid computing ซึ่งเป็นการประมวลผลโดยอาศัย CPU ระดับสูง หลาย ๆ ตัว ช่วยกันคิดคำนวณผลออกมา

แต่ในลักษณะการทำงานของ web server มันทำงานโดยใช้ทรัพยากรต่ำกว่านั้นมากครับ คือหากมีผู้ใช้งานเยอะ ก็อาจจะต้องมีปริมาณ RAM (memory) ปริมาณมากเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานของลูกค้าหลาย ๆ คนได้ แต่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็อาจจะไม่ได้ผลดีที่สุด เท่ากับการกระจายกลุ่มลูกค้าในเครื่อง hosting ต่าง ๆ ให้มีปริมาณเหมาะสม ไม่เยอะเกินไปต่อ server หนึ่งเครื่องครับ

ในอนาคตอาจจะมีการแข่งขันกันในด้านของระบบความปลอดภัย และการประมวลผล เพราะเป็นไปได้ว่าหลายบริษัทในอนาคตจะมีการนำ application มาวางในระดับ server แล้วใช้เทคโนโลยี่ cloud computing ในการประมวลผล โดยอาจจะมีการเก็บค่าบริการตามการใช้งานจริง ตาม request หรือ ตาม traffic ที่ใช้งาน ทั้งนี้การที่จะเกิดธุรกิจในรูปแบบนี้ ต้องมาพร้อมกับมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับ เนื่องจากจะต้องมีการแยก application ออกจากตัวบริษัทมาฝากไว้ที่ hosting ซึ่งบริษัทลูกค้า จะต้องมีความมั่นใจในความเป็นมืออาชีพ ของผู้ให้บริการ hosting ด้วยครับBusiness hosting the application areas of the computer server to share services to users around beyond that will be able to access through the incoming channels different whether the internet, FTP, e-mail related posts current competition is. limited in the area and price that many hosting providers are much cheaper. However due to many factors, both in terms of hardware devices that are cheaper. Some providers also a student in the cost of management is not high. The consequences may be the subject of after-sales service. This means customers responsibility นั่นเอง

because the information is important. Sometimes a reasonable price. Enough to keep customer information that is important to be safely stored on the hosting. Is an important factor that is required to consider hosting a hosting service because of cost in the thousands Baht If customer information is worth several hundred thousand Baht The selection criteria to choose the right hosting by Because some providers can not guarantee that the information of customers. The selection criteria need to consider hosting the primary ROI (Return On Investment) is invested with it much. I will return the appropriate investment If customer information is very important. I have to invest more. May provide insurance information. Future hosting provider may have to adjust the selling hosting insurance services, it is possible

return at the Technologies brand hardware. together several service providers are trying to lift the strengths of hardware devices, which of course if you look good in terms of quantity, and much more likely to work well. But sometimes more than is necessary to do example Technologies brand of hardware is often advanced ahead of software, which many service providers hosting said that Tech Komeda level 64-bti, but in fact software. or application, some still rely Technologies brand 32-bit on it
consequences is the use of hardware than necessary. For services consume in the end-user may not see the difference. But in fact, processing system represents a web server to process the Usage of computer resources is very low. Principles of the system led to a web server hosting is a key to stability. Stability does not imply speed of processing

if compared to the processing speed of processing, such as temperature, wind direction calculated by the Department of popular industries. Wittaya requires large server to process. Look weather forecast. Here used several computer work style grid computing, which is processed through multiple CPU high calculation results help out

but the behavior of the web server, it works by using less resources, very much. If a user is much I may have to the amount RAM (memory) to enable high volume of customer support for many people, but the problem is probably not the best Equal distribution customers in various machine hosting the proper amount. Not too much of a computer server

future might be competitive in terms of security. And processing. It is possible that many in the future will bring onto the application server level, then the brand Technologies cloud computing processing. May be charged by actual usage by request or by the traffic use of the business to be in this format. Must come with safety standards that are acceptable. Because they require separate application from the company to deposit at the company hosting customers. Must have confidence in the professionalism. The hosting provider with .

Hosting Article : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 

hosting, webhosting, web hosting, host, webhost, web host, เว็บโฮสติ้ง, เว็บโฮส, โฮสติ้ง, จดโดเมน, เวบโฮส, เวบโฮสติ้ง, เวบโฮสต์, เว็ปโฮสต์, โดเมน, โฮส, โฮสต์, domain name, domain registration, จดทะเบียนโดเมน, จดโดเมน, จดโดเมนเนม, พื้นที่เว็บไซด์, พื้นที่เว็บไซต์, เช่า hostr

HOME   |   ABOUT US   |   HOSTING   |   DOWNLOAD   |   SUPPORT   |   CONTACTS
Copyright © Naxza.com,Since 2004. All Rights Reserved. Privacy policy. monitoring site uptime web