'; break; case "delux": echo ''.$desc.''; break; case "prem": echo ''.$desc.''; break; case "smp": echo ''.$desc.''; break; case "win": echo ''.$desc.''; break; default: echo ''.$desc.''; break; } ?>
ขอความร่วมมือผู้ที่คัดลอกบทความข้อมูลของทาง naxza web hosting ไปใช้ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านโฮสติ้งต่าง ๆ นั้น กรุณาทำ link กลับมายังต้นฉบับบทความด้วยครับ หากตรวจสอบพบการละเมิด ทางเราจะดำเนินคดีตามกฏหมายโดยทันที


Hosting Article : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 

โครงสร้างที่สำคัญของการ ออกแบบเว็บไซต์ สำหรับธุรกิจออนไลน์

hosting

ปัจจุบันการ สร้างเว็บไซต์ ที่ดี ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของส่วนต่าง ๆ ไม่ใช่ว่าทำเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียว เพราะหากเรา ออกแบบเว็บไซต์ ที่มีจำนวนภาพที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์มาก ก็จะไม่ส่งผลดีต่อผลการค้นหาในระบบ Search Engine ทั้งนี้ความเหมาะสมในส่วนประกอบของการ สร้างเว็บ ที่ดีนั้นแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้

1. ต้องพยายามสร้างความเหมาะสมกับ Search Engine ซึ่งตรงส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการโปรโมทเว็บไซต์ การเขียนเว็บ ที่ดีนั้น ควรจะเข้าใจการทำงานของ robot ของเหล่า Search Engine ที่จะเข้ามา เมื่อเข้ามาแล้วมันทำการเก็บค่าสิ่งใดบ้าง และนำไปประมวลผลอย่างไร ซึ่งหากเราเข้าใจโครงสร้างการทำงานของเหล่า Robot พวกนี้แล้ว เราก็สามารถที่ทำการ สร้างเว็บ ได้เหมาะสมกับ Search Engine มากที่สุด

2. ต้องพยายามสร้างความเหมาะสมกับสังคม กล่าวคือ การ เขียนเว็บไซต์ ทำเพื่อการสาธารณะ ก็ควรที่จะมีส่วนที่ให้สังคมได้แสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ดูแลคอยตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องเหมาะสมอีกที และผู้ดูแลควรจะมีความเป็นกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในเชิงสังคม ทั้งนี้มาตรฐานเว็บ 2.0 ซึ่งได้ผ่านที่ประชุมอินเตอร์เน็ตโลกนั้นได้เห็นพ้องว่า เว็บไซต์ควรเป็นแหล่งข้อมูลทางสังคม ที่เปิดเผย เป็นสาธารณะ และตรวจสอบดูแลกันเองภายในสังคมได้


3. ต้องพยายามสร้างความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน นั่นคือ ต้องมีข้อมูลที่มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละคน โดยในอนาคตเว็บไซต์อาจจะมีระบบจำแนกผู้ใช้งานและนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดการแชร์ข้อมูลข้ามระหว่างเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลของแต่ละบุคคล เพื่อให้สามารถที่จะนำเสนอข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับแต่ละผู้ใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากในการ สร้างเว็บไซต์ ที่มีคุณภาพ มีระบบที่ดีขนาดนั้น ปัจจุบันนี้มีการใช้ระบบสมาชิกเข้ามาทดแทน เพื่อระบุตัวตนของสมาชิก ความสนใจ เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมแทน

4. ต้องพยายามสร้างความเหมาะสมกับอินเตอร์เน็ต แต่ก่อนข้อมูลเว็บไซต์จะอยู่ในรูปแบบของตัวอักษร หรือที่เราเรียกกันว่า gophor telnet สมัยที่เป็น internet ใหม่ ๆ การสร้างเว็บไซต์ ก็เป็นเพียงแค่ตัวอักษรเท่านั้น ต่อมา internet มีความเร็วมากขึ้น ก็เริ่มมีการใช้ภาพเข้ามาแสดงผล ซึ่งสมัยนั้น alt tag มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการ เขียนเว็บ เพราะว่า browser ต่าง ๆ ยังสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะแสดงเพียงแค่ตัวอักษรอย่างเดียวหรือไม่ ซึ่งหากบริเวณใดที่เป็นภาพก็จะแสดงข้อความใน ALT tag เท่านั้น ต่อมาเมื่อ internet ความเร็วสูงมากขึ้น ลักษณะของข้อมูลที่นำเสนอก็มีความซับซ้อนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอภาพ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องปรับตัวเพื่อความเหมาะสมทางด้านอินเตอร์เน็ตทั้งสิน

5. ต้องพยายามสร้างความเหมาะสมทางด้านข้อมูล กล่าวคือ ข้อมูลเป็นพลวัตร มีการขับเคลื่อน มีการพัฒนา การพัฒนาของเนื้อหาข้อมูลจึงมีความสำคัญมากต่อการ สร้างเว็บไซต์ ข้อมูลควรได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอซึ่งแสดงถึงความใส่ใจต่อตัวเว็บไซต์ อีกทั้งยังเป็นการดึงดูดให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เกิดความสนใจ ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางเว็บไซต์เป็นประจำก็ได้

บทความโดย Naxza Web Hosting


Hosting Article : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 

<?=$desc;?>

HOME   |   ABOUT US   |   HOSTING   |   DOWNLOAD   |   SUPPORT   |   CONTACTS
Copyright © Naxza.com,Since 2004. All Rights Reserved. Privacy policy. monitoring site uptime web