hosting, webhosting, web hosting, host, webhost, web host, เว็บโฮสติ้ง, เว็บโฮส, โฮสติ้ง, จดโดเมน, เวบโฮส, เวบโฮสติ้ง, เวบโฮสต์, เว็ปโฮสต์, โดเมน, โฮส, โฮสต์, domain name, domain registration, จดทะเบียนโดเมน, จดโดเมน, จดโดเมนเนม, พื้นที่เว็บไซด์, พื้นที่เว็บไซต์, เช่า hostr
ขอความร่วมมือผู้ที่คัดลอกบทความข้อมูลของทาง naxza web hosting ไปใช้ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านโฮสติ้งต่าง ๆ นั้น กรุณาทำ link กลับมายังต้นฉบับบทความด้วยครับ หากตรวจสอบพบการละเมิด ทางเราจะดำเนินคดีตามกฏหมายโดยทันที


Hosting Article : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 

มารู้จัก คำว่า FTP กันเถอะ

โฮสติ้ง

FTP  ย่อมาจาก   File Transfer Protocal  หมายถึง Protocal ที่ใช้สำหรับทำการ upload หรือ download ไฟล์ข้อมูลเว็บ พูดง่ายๆ ก็คือเป็นช่องทางที่คุณสามารถจะโยกย้ายไฟล์เว็บเอาขึ้นหรือเอาลง จาก Hosting ได้  โดยปกติ เราจะทำการ upload ไฟล์เว็บ ผ่าน port 20 และ 21  ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมในการทำ FTP  โดยเฉพาะ

ในการ upload หรือ download ไฟล์หรือโฟลเดอร์ขึ้นบน Hosting  เราจำเป็นต้องมี FTP Client  ซึ่งหมายถึง ตัวโปรแกรม FTP  ที่เราใช้เป็น control panel ในการควบคุมและจัดการเกี่ยวกับงาน upload หรือแม้แต่ download ไฟล์หรือโฟลเดอร์ขึ้นบน Hosting

ตัวอย่าง  FTP Client ที่เป็นที่นิยม ได้แก่
CuteFTP
WS FTP Pro
FileZilla
Smart FTP
ฯลฯ

วิธีการใช้งานอาจแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย  แต่หลักๆ ที่จะใส่ข้อมูล จะมี FTP Server,  FTP Username  และ FTP Password

การเลือกใช้ FTP Client  น่าจะเป็นตามแต่ความถนัดของผู้ใช้บริการ Hosting  สำหรับทาง Naxza Web Hosting นั้น มักจะแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็น WS FTP Pro ซึ่งสามารถหา download ได้ค่ะ

ปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน FTP Client ในการ upload ไฟล์ โฟลเดอร์เว็บขึ้นบน Hosting  โดยทั่วไปมักจะพบปัญหาดังนี้  

1.  FTP  ไม่ผ่าน เนื่องจากใส่ password ไม่ถูกต้อง   กรณีนี้ให้ตรวจสอบที่แป้นพิมพ์ค่ะ  เป็น TH (ไทย) หรือ EN (อังกฤษ)   ตรวจสอบว่า แป้นพิมพ์มีกด Caps Lock ค้างไว้หรือไม่    กรณีนี้คือใช้วิธีการพิมพ์ password  ต้องระมัดระวังประเด็นเหล่านั้นค่ะ   หากใช้วิธีการ copy&paste  ต้องระวังในเรื่องของการ copy พอดิบพอดี  อย่ามีช่องว่างแถมไปด้วย เพราะจะทำให้ password ผิดขึ้นมาทันทีค่ะ

2. การใส่ FTP Server เป็น  FTP.ชื่อโดเมน   จะใช้กรณีนี้ได้ต่อเมื่อ  ชื่อโดเมนนั้น มีการเปลี่ยนค่า DNS และ ค่า DNS resolved ไปยังเครื่อง IP แล้ว  หากไม่มั่นใจ ไม่แน่ใจ  ให้พยายามใส่เป็นค่าเลขหมาย IP แทนค่ะ   

3. FTP Login ไม่ได้ เพราะติดปัญหา Fire Wall   อาจปรับเปลี่ยนจาก active mode เป็น passive mode แทน

กรณีปัญหาอื่นๆ  โดยปกติแล้ว FTP Client แต่ละ brand  จะมีแจ้ง error  ให้ทราบว่าเป็นปัญหาที่ส่วนใด   หากคุณเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการ Hosting กับทาง Naxza Web Hosting  แล้ว  คุณพบปัญหาในส่วนของการ upload ไฟล์โฟลเดอร์เว็บขึ้นบน Hosting  หรือ FTP  คุณสามารถส่งเมล์มาสอบถาม โดยอย่าลืมแจ้งชื่อเว็บไซต์ที่เป็นปัญหา  พร้อมบอก error  หรือ แนบไฟล์ภาพหน้า FTP ที่เป็นปัญหาเข้ามาด้วย โปรดแจ้งมาจาก email สั่งซื้อเท่านั้น  ทั้งนี้ เพื่อให้คุณสามารถได้รับบริการ Hosting ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นFTP stands for File Transfer Protocal means Protocal that used to upload or download files online simply is a way you can transfer files online took up or take down Hosting by normal, we will upload the file online. through port 20 and 21, a bridge to a particular FTP.

To upload or download files or folders on the Hosting We need a FTP Client, which means that the FTP program that uses a control panel for controlling and managing the work, or even upload or download files or folders on Hosting.

FTP Client examples include popular.
CuteFTP.
WS FTP Pro.
FileZilla.
Smart FTP.
Etc..

How to use may vary slightly but the main fields are FTP Server, FTP Username and FTP Password.

FTP Client selection probability as the aptitude of the users of Hosting for Naxza Web Hosting is often recommended to clients that use WS FTP Pro is available to download ???.

Problems arising from the use of the FTP Client to upload the files, folders, Web Hosting by generally following problems.

1. FTP put fails because the password is incorrect this case, make sure the keyboard is ??? TH (Thailand) or EN (English) Make sure that Caps Lock key is press and hold or not. If this is the type of password must be careful how these issues ???. If the use of copy & paste be careful in a matter of copy, do not exactly have space to get the password wrong because it makes up immediately ???.

2. Insert FTP Server is FTP. A domain This is the case when A domain. Change the DNS and the DNS resolved to your IP and if not sure not sure, try to enter the IP number instead of the ???.

3. FTP Login Not a problem, because on Fire Wall may transition from active mode to passive mode instead.

If other problems usually FTP Client, each brand will inform you that the error is any problem. If you are a customer user Naxza Web Hosting Hosting the way you see the problem in terms of upload files to a folder on the Web or FTP Hosting, you can send mail to ask. Do not forget to notify the website that is a problem with telling error page or attach a file to FTP problems that come with Please order only from the email so you can get Hosting services more quickly.

Hosting Article : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 

hosting, webhosting, web hosting, host, webhost, web host, เว็บโฮสติ้ง, เว็บโฮส, โฮสติ้ง, จดโดเมน, เวบโฮส, เวบโฮสติ้ง, เวบโฮสต์, เว็ปโฮสต์, โดเมน, โฮส, โฮสต์, domain name, domain registration, จดทะเบียนโดเมน, จดโดเมน, จดโดเมนเนม, พื้นที่เว็บไซด์, พื้นที่เว็บไซต์, เช่า hostr

HOME   |   ABOUT US   |   HOSTING   |   DOWNLOAD   |   SUPPORT   |   CONTACTS
Copyright © Naxza.com,Since 2004. All Rights Reserved. Privacy policy. monitoring site uptime web