วิธีการใส่ code แบบฝัง embed เพื่อเล่นไฟล์ Flash Animation Shockwave
web design ออกแบบเว็บไซต์ พร้อมบริการดูแลเว็บไซต์ ให้คำปรึกษาในการโปรโมทเว็บไซต์ อย่างมืออาชีพ


Webdesign Article : | 1 | 


พอดีเห็นหลายคนใช้โปรแกรมที่ช่วยในการเขียนเว็บไซต์ และมีการใส่พวก flash animation เข้าไป พอเจอโปรแกรมมันก็สร้าง code และ script เพียบเลยครับ จากนั้นเวลาเอาขึ้น server ก็มักจะเอาขึ้นไปไม่หมด ทำให้ flash ไม่สามารถแสดงผลได้ครับ วันนี้เราจะมีดูวิธีการแบบดั้งเดิมในการเรียกใช้งาน flash กันดีกว่าครับ ซึ่งก็ง่าย ๆ ครับ ไม่ยากเลย code ที่ใช้ก็ตามนี้ครับ

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
           codebase="
http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"
           width="ขนาดความกว้าง" height="ขนาดความสูง">
    <param name="movie" value="ชื่อไฟล์">
    <param name="quality" value="high">
    <param name="menu" value="false">
    <!--[if !IE]> <-->
    <object data="ชื่อไฟล์"
            width="ขนาดความกว้าง" height="ขนาดความสูง" type="application/x-shockwave-flash">
     <param name="quality" value="high">
     <param name="menu" value="false">
     <param name="pluginurl" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
    </object>


เพียงแค่แก้ไขค่าต่าง ๆ ให้ถูกต้อง วางไฟล์ .swf ไว้ที่เดียวกับ (ระดับเดียวกัน) กับไฟล์ที่มี code ดังกล่าวอยู่เท่านั้นเองครับ ก็จะสามารถเรียกแสดงภาพ Flash Animation ได้ง่าย ๆ แล้วครับ สามารถกำหนดขนาดความสูง ความกว้างได้ตามต้องการครับ โดยไม่ต้องระบุหน่วยนะครับ ลองมาดูตัวอย่างที่ถูกต้องกันครับ

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
           codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"
           width="716" height="271">
    <param name="movie" value="flash/main_v7.swf?button=0">
    <param name="quality" value="high">
    <param name="menu" value="false">
    <!--[if !IE]> <-->
    <object data="flash/main_v7.swf?button=0"
            width="716" height="271" type="application/x-shockwave-flash">
     <param name="quality" value="high">
     <param name="menu" value="false">
     <param name="pluginurl" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
    </object>

เท่านี้ก็สามารถมีเว็บไซต์ที่แสดง flas animation แล้วครับผม

บทความโดย : ณัฐธัญ เตชะกาญจนวงศ์Webdesign Article : | 1 | 

วิธีการใส่ code แบบฝัง embed เพื่อเล่นไฟล์ Flash Animation Shockwave

HOME   |   ABOUT US   |   HOSTING   |   DOWNLOAD   |   SUPPORT   |   CONTACTS
Copyright © Naxza.com,Since 2004. All Rights Reserved. Privacy policy. monitoring site uptime web