hosting, webhosting, web hosting, host, webhost, web host, เว็บโฮสติ้ง, เว็บโฮส, โฮสติ้ง, จดโดเมน, เวบโฮส, เวบโฮสติ้ง, เวบโฮสต์, เว็ปโฮสต์, โดเมน, โฮส, โฮสต์, domain name, domain registration, จดทะเบียนโดเมน, จดโดเมน, จดโดเมนเนม, พื้นที่เว็บไซด์, พื้นที่เว็บไซต์, เช่า hostr
ขอความร่วมมือผู้ที่คัดลอกบทความข้อมูลของทาง naxza web hosting ไปใช้ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านโฮสติ้งต่าง ๆ นั้น กรุณาทำ link กลับมายังต้นฉบับบทความด้วยครับ หากตรวจสอบพบการละเมิด ทางเราจะดำเนินคดีตามกฏหมายโดยทันที


Hosting Article : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 

การทำธุรกิจ hosting อย่างไร ให้เติบโตอย่างมั่นคง

จดโดเมน

คิดทำธุรกิจ hosting ต้องมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ ต้องเช้าใจความต้องการของลูกค้าและการจัดการที่ชาญฉลาดเพื่อให้ธุรกิจ hosting เติบโตอย่างมั่นคง บางคนนั้นเหมาะกับการเป็นโปรแกรมเมอร์ บางคนเหมาะที่จะเป็นผู้ดูแลระบบเน็ตเวิร์ค แต่บางคนก็เหมาะกับการทำธุรกิจ hosting มีแนวโน้มที่น่าจะทำธุรกิจ hosting ได้ เรามีวิธีตรวจสอบความพร้อมในการทำธุรกิจ hosting ลองมาตรวจสอบกันดูครับ

1. กล้าเสี่ยง แน่นอนว่าคนทำธุรกิจทุกชนิด ต้องกล้าเสี่ยง กล้าได้กล้าเสีย  เพราะว่าหากมัวรี ๆ รอ ๆ แล้ว ธุรกิจ hosting ก็จะไม่เจริญก้าวหน้า ดีไม่ดีก็ล้าหลัง เราต้องพิจารณาตัวเองก่อนว่ามีความพร้อมด้านนี้หรือเปล่า หากเราเป็นคนชอบความมั่นคงปลอดภัย การทำธุรกิจ hosting ย่อมไม่เหมาะสม เพราะจะทำให้ความเครียดเพิ่มมากขึ้น กลายเป็นไม่สนุกกับงาน hosting ที่ทำ การกล้ายได้กล้าเสีย ไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงดวง แต่หมายถึงการวางแผน เช่นการเสียส่วนน้อยไปเพื่อให้ได้ส่วนมาก บางครั้งก็คล้าย ๆ การตกปลา หลายครั้งที่เสียเหยื่อไปแต่ได้ปลาตัวใหญ่ แต่หลายครั้งก็อาจจะไม่ได้อะไรเลย การทำธุรกิจ hosting ก็คล้าย ๆ กัน

2. มองการณ์ไกล คนที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจ hosting ได้นั้น ต้องเป็นคนที่สามารถคาดคะเน คาดเดาเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในแวดวงธุรกิจ hosting ได้ เพราะหากเรารู้จักที่จะคาดเดาสถานการณ์แล้ว ย่อมทำให้เราก้าวล้ำหน้ากว่าคู่แข่งไปอีก 1 ก้าว และนี้คือความแตกต่างของผู้ทำธุรกิจ hosting รายอื่น ๆ บางคนก้าวหน้า บางคนล้าหลัง คนทำธุรกิจ hosting ต้องรู้จักคิด รู้จักจินตนาการ เหมือนการเลี่นฟุตบอล ต้องเดาทาง เดาการเคลื่อนไหว วางแผนให้ดี

3. ติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่คนทำธุรกิจ hosting จะพลาดไม่ได้เลยคือข่าวสาร เนื่องจากเราทำธุรกิจอยู่บนโลก cyber การได้รับข่าวสารต่าง ๆ จึงจำเป็นอย่างมากสำหรับธุรกิจ hosting ยิ่งเราต้องการความมั่นคงมากเท่าใด เราก็ต้องมีข้อมูลข่าวสารในมือมากเท่านั้น เพราะจะช่วยให้เรารู้กระแสทางธุรกิจ hosting แนวทางการปรับตัว สภาวะเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อให้เราสามารถที่จะปรับกลยุทธ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจ hosting ได้อย่างเหมาะสม

4. ความซื่อสัตย์ ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน คำกล่าวนี้เป็นข้อสำคัญของผู้ทำธุรกิจ hosting เลยทีเดียว เพราะว่าหากเราคอยแต่จะไปคิดโกงลูกค้า คิดเอาเปรียบลูกค้า ไม่น่าธุรกิจ hosting ของเราก็จะพังทลาย เพราะไม่มีใครอยากทำธุรกิจกับคนโกง การที่เราเป็นคนซื่อสัตย์นั้นหมายถึงการที่เราต้องเชื่อใจลูกค้า เหมือนการให้คะแนน ให้ลูกค้าเต็ม 100 ไว้ก่อน เหมือนลูกค้าทุกคนเป็น VIP หากลูกค้าคนใดมีปัญหา เริ่มเอาเปรียบเรา เราค่อยลดคะแนนความสำคัญลง เท่ากับว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็นลูกค้า VIP นั่นเอง มันคือหนึ่งในกลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจในบริการ hosting ครับ

5. ความตรงต่อเวลา นิสัยพื้นฐานของการทำธุรกิจ hosting คือความตรงต่อเวลา มีความสำคัญอย่างมากในกรณีการตกปากรับคำใด ๆ กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายต่าง ๆ เราต้องทำให้ตรงเวลา ให้เหมาะสม มันเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือ ความไว้ใจในธุรกิจ hosting เพราะลูกค้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเหมือนเรา บางครั้งเราต้องเป็นคนให้ข้อมูลทางด้าน hosting แก่ลูกค้า เช่นกรณี โดเมนกำลังจะหมดอายุ หรือกรณีการต่ออายุต่าง ๆ การติดตามชื่อโดเมนที่ลูกค้าต้องการ การให้ความช่วยเหลือในด้านการแก้ไขปัญหาไวรัส worm ต่าง เป็นต้น

6. การรักษาคำพูด เป็นข้อสำคัญข้อหนึ่งของการทำธุรกิจ hosting เลยทีเดียว เช่นการสัญญาว่าจะให้ส่วนแบ่ง การให้ส่วนลด 10% หรือการให้พื้นที่ทำเว็บไซต์เพิ่ม x5 เท่า การช่วยดำเนินการจัดการต่าง ๆ ในฐานะผู้ให้บริการ hosting เราจำเป็นที่จะต้องรักษาคำพูด ซึ่งจะช่วยให้เราดูเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และมีความน่าเชื่อถืออย่างมากThink hosting business requires understanding the business. Breakfast must be the needs of clients and management to make smart business hosting has grown steadily. Some are suitable for a programmer. Some are suitable for network administrators. But some people are suited to hosting business will likely be the hosting business, we have to check with the hosting business, try to check each other more

1. Venturesome course, people do all kinds of business. To dare Enterprising Maureen because if any, and then wait for any hosting business will not progress. Word indicating of uncertainty is behind We have to determine yourself whether this is with the blank If we as people prefer the security of hosting business are not appropriate. Because of increased stress. Becomes not fun hosting the courage to do the dare ย waste Does not imply the risk horoscope But the plan Like to lose a few to get the most Sometimes I like to fish several times to free the victim but the big fish. But many times it might not have anything to do business hosting is similar.

2. Farsighted people to succeed in the hosting business is that people must be able to forecast Predict upcoming events in the hosting business because if we know the situation and to predict. Small gives us a competitive edge to more than one step, and this is the difference of the business hosting some other advanced some backward people hosting business to consider About imagination. Same election in the South must guess the best guess of movement planning.

3. Tracking news all the time. What people will miss the hosting business it is not news. Because we do business on the cyber world to get different news, so much needed for the hosting business, we want more security more closely. We need more information in the hands only. It will help us to know current business hosting guide adaptation Various economic conditions so that we can modify various strategic business hosting properly.

4. Honest. Sue eat snake skin is not all that long term is important in the hosting business, because if we ever go forward, but think cheating customers. Think customers should not take advantage of our hosting business would collapse. Because no one I do business with rogue We are honest people and that means we have to trust clients. Same rating. Customers a full 100 before every customer like a VIP customer if any problems. From our advantage. We gradually reduce the important points down Was that most customers will be our VIP customer. it is one strategy to satisfy the hosting services.

5. On Time. Habits based business hosting is timely. Is very important in case of any promise to customers, whether we need to make various appointments on time to fit it adds credibility. Trust in the hosting business, because customers like us, not experts. Sometimes we need people to provide information in cases such as domain hosting clients is about to expire. Or renewal of various cases of monitoring a customer's domain. Assistance in troubleshooting various worm virus etc.

6. To keep one's words Is an important item of business hosting ever as the promised share of 10% or the area of a website Add x5 times the assistance of management different as a provider of hosting, we need to. must keep one's words This will help us see who is honest with customers. And very reliable.

Hosting Article : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 

hosting, webhosting, web hosting, host, webhost, web host, เว็บโฮสติ้ง, เว็บโฮส, โฮสติ้ง, จดโดเมน, เวบโฮส, เวบโฮสติ้ง, เวบโฮสต์, เว็ปโฮสต์, โดเมน, โฮส, โฮสต์, domain name, domain registration, จดทะเบียนโดเมน, จดโดเมน, จดโดเมนเนม, พื้นที่เว็บไซด์, พื้นที่เว็บไซต์, เช่า hostr

HOME   |   ABOUT US   |   HOSTING   |   DOWNLOAD   |   SUPPORT   |   CONTACTS
Copyright © Naxza.com,Since 2004. All Rights Reserved. Privacy policy. monitoring site uptime web