hosting, webhosting, web hosting, host, webhost, web host, เว็บโฮสติ้ง, เว็บโฮส, โฮสติ้ง, จดโดเมน, เวบโฮส, เวบโฮสติ้ง, เวบโฮสต์, เว็ปโฮสต์, โดเมน, โฮส, โฮสต์, domain name, domain registration, จดทะเบียนโดเมน, จดโดเมน, จดโดเมนเนม, พื้นที่เว็บไซด์, พื้นที่เว็บไซต์, เช่า hostr
ขอความร่วมมือผู้ที่คัดลอกบทความข้อมูลของทาง naxza web hosting ไปใช้ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านโฮสติ้งต่าง ๆ นั้น กรุณาทำ link กลับมายังต้นฉบับบทความด้วยครับ หากตรวจสอบพบการละเมิด ทางเราจะดำเนินคดีตามกฏหมายโดยทันที


Hosting Article : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 

เว็บไซต์ติดไวรัส ทำอย่างไร การกำจัดไวรัสบนเว็บไซต์

เว็บโฮสติ้ง

ผู้ให้บริการ Naxza Web Hosting ขอแนะนำให้ลูกค้าดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1.  scan คอมพิวเตอร์ฝั่งลูกค้า ที่มีการใช้งาน upload หรือ มีการเก็บค่า ftp เอาไว้ที่โปรแกรม ftp นะคะ  เมื่อเจอไวรัสให้ทำการกำจัดทิ้งค่ะ

โปรแกรม scan ไวรัสที่แนะนำ  ได้แก่   avg   avira   avast  norton  เป็นต้น   และแนะนำอีกตัว ไว้ scan malware  คือ spybot ค่ะ

หลังจากที่ scan และกำจัดไวรัสเสร็จสิ้นในครั้งนี้แล้ว  แนะนำให้หมั่น scan ไวรัสเป็นประจำสม่ำเสมอค่ะ  เพราะโอกาสที่จะโดน virus มาจากการท่องเว็บต่างๆ ค่ะ

2.  ทำการเปลี่ยน ftp password ใน control panel ค่ะ  เลือกเมนู ftp management  แล้วกด change password ของ ทุกๆ  ftp account ที่มีการสร้างไว้ค่ะ  (หากหมั่น reset ftp password  ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการโดนไวรัสโจมตีได้เช่นกันค่ะ)

3. เข้า โปรแกรม ws ftp หรือโปรแกรม ftp อื่นๆที่ท่านลูกค้าใช้งานอยู่ ลบ ftp account เดิมทิ้งค่ะ  ยังไม่ต้องทำการ create site ใหม่ (ให้สร้าง ftp account เมื่อต้องการใช้งาน  และเมื่อใช้งานเสร็จ  ลบทิ้งไปก่อนก็ได้ค่ะ จะช่วยลดปัญหาการโดนฝัง virus script ได้อย่างมากค่ะ แต่อาจจะไม่สะดวกสบาย)

4. ตรวจสอบ permission ของแต่ละโฟลเดอร์/ไฟล์  ว่ามีการเปิด 777 ไว้หรือไม่  จะง่ายต่อการฝัง virus script และอาจโดน hack ด้วย ให้ทำการเปลี่ยนมาเป็น 755 สำหรับวิธีการเปลี่ยน ให้ chmod จาก โปรแกรม FTP ได้ค่ะ หรือจะเข้า control panel เพื่อทำการเปลี่ยน permission ก็ได้ กรณีใช้ open source  โปรแกรมพวกนี้จะบังคับให้ต้องเปิด 777 ไว้  จึงควรหมั่นศึกษาเกี่ยวกับ open source นั้นๆ ว่าต้อง update ตัวโปรแกรมอย่างไร เพื่อเป็นการป้องกัน

ข้างต้นเป็นแนวทางป้องกันการโดนโจมตี script virus ซ้ำ  ควรทำไว้ก่อนเป็นอันดับแรก

ในส่วนข้อต่อๆไปนี้ จะเป็นการแก้ไขปัญหาไวรัสที่มีอยู่ในเว็บในปัจจุบัน

1.  ใช้ webmaster tool ของ google เพื่อช่วยในการตรวจสอบและค้นหาชื่อไวรัส ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  

2.  เข้า control panel  เลือก file manager  แล้วไล่ตรวจสอบทีละโฟลเดอร์  ทีละไฟล์   ว่ามี script แปลกปลอมหรือไม่  โดยปกติ  virus script จะถูกวางอยู่บนสุด  ท้ายสุด  หรือตาม body tag ของ script   เมื่อพบแล้ว ให้ทำการลบ  ตั้งแต่ตัวเปิด script จนถึงตัวปิด script ของ script แปลกปลอม นั้นๆ  เมื่อลบแล้วให้ save ไฟล์ไว้

3. จุดที่ควรสังเกต คือวันที่ modify date ของแต่ละไฟล์  หากเราพบว่าไฟล์หนึ่งมี virus script แปลกปลอมแล้ว  ให้จดจำวันที่นั้นไว้ เพื่อใช้ในการตามหาไฟล์ที่โดน virus script เล่นงานได้ง่ายขึ้น

4.  นอกจากนี้ให้สังเกตชื่อไฟล์ประหลาดๆ  หรือชื่อไฟล์ที่เพิ่งถูกสร้างเร็วๆนี้ หรือชื่อไฟล์ที่เราไม่เคย upload ขึ้นไปเลย   ลองกด edit เข้าไปดู จะไม่พบ script เว็บสำคัญอันใด  ก็ให้ลบไฟล์นั้นทิ้งค่ะ  

5. เมื่อตรวจสอบแต่ละโฟลเดอร์ และไฟล์จนครบถ้วนแล้ว และลบ virus script แปลกปลอมออกหมดแล้ว ให้ทดสอบเรียกเว็บไซต์ด้วย IE browser  หากโปรแกรม anti virus ไม่แจ้งเตือนแล้ว แสดงว่าเว็บไซต์ไม่มีไวรัสแล้ว ให้แจ้งไปทาง stopbadware.org เพื่อให้ทาง google ปลดจากคำว่าเป็นไซต์อันตรายต่อไป

เมื่อดำเนินการตามข้างต้นเสร็จแล้ว  การโดนฝัง virus script จะมีน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยค่ะ

สำหรับลูกค้าของผู้ให้บริการ Host  ของ Naxza Web Hosting นั้น หากเว็บไซต์ติดไวรัส โปรดแจ้ง email มายัง naxza@naxza.com โดยระบุชื่อเว็บไซต์มาอีกทีนะคะ ทาง Naxza Web Hosting จะทำการตรวจสอบเว็บไซต์ให้โดยละเอียดอีกครั้งค่ะNaxza Web Hosting providers recommend that clients perform the following steps.

1. Scan the computer-side customers. That is used to upload or store it remove ftp ftp program when I see a virus make disposal.

Recommended applications include virus scan avg avira avast norton, etc. and to suggest another spybot scan malware.

After the virus scan done this already. Suggest persistent virus scan on a regular basis. Virus as being likely to come from various web.

2. To change the ftp password in the control panel menu ftp management, and then press the change password every ftp account that is created (if persistent reset ftp password will help reduce the risk of being virus attacks as well, out).

3. To ws ftp program ftp program or your other customers are using ftp account was deleted leaving ??? not need to create site New (to create the ftp account to use. When the work is finished. Deleted before any Will help reduce the virus script is being buried very. But may not be comfortable).

4. Check permission for each folder / file that is open 777 or not is easy to embed the virus script and possibly being hack by the change to a 755 for how to change the chmod program FTP sites or take. control panel to change any permission if they use open source software will be forced to open the 777 should be persistent study of open source that I need to update the program how In order to prevent

The above guidelines are being attacked script virus protection should be repeated before the first

In the joint beyond this It is a virus problem on the web today.

Features 1. Google webmaster tool to assist in the review and search the virus name. Clearly more

2. To control panel select the file manager, and then chase check each folder, each file that the script disguised or not the normal virus script will be placed at the top end or the body tag of the script when found and to be removed from the. Open the script to the script off of foreign script that deleted the save file on it.

3. Point to note is the date of each file modify date if we find that the virus script file is then disguised to remember that date. Used to find the virus script file being easy to play.

Four. In addition, note a strange file. Or a file that was created just recently. Or a file that we do not have to upload it to try to press the edit script will not find more major Web whatsoever. Delete it, then leave

5. When you check each folder. And complete and file and remove the virus script disguised exhausted. Run the test site with IE browser, if no anti virus program alerts. Show that the site does not provide notification to the virus and then to the google stopbadware.org release from a site that is dangerous to go.

When implementation of the above being done to embed the virus script will have very little or virtually no.

For customer service Naxza Web Hosting Host your site if the virus please email to naxza@naxza.com. By Anonymous they come again, and Naxza Web Hosting will monitor the site in detail again.

hosting, webhosting, web hosting, host, webhost, web host, เว็บโฮสติ้ง, เว็บโฮส, โฮสติ้ง, จดโดเมน, เวบโฮส, เวบโฮสติ้ง, เวบโฮสต์, เว็ปโฮสต์, โดเมน, โฮส, โฮสต์, domain name, domain registration, จดทะเบียนโดเมน, จดโดเมน, จดโดเมนเนม, พื้นที่เว็บไซด์, พื้นที่เว็บไซต์, เช่า hostr

HOME   |   ABOUT US   |   HOSTING   |   DOWNLOAD   |   SUPPORT   |   CONTACTS
Copyright © Naxza.com,Since 2004. All Rights Reserved. Privacy policy. monitoring site uptime web