hosting, webhosting, web hosting, host, webhost, web host, เว็บโฮสติ้ง, เว็บโฮส, โฮสติ้ง, จดโดเมน, เวบโฮส, เวบโฮสติ้ง, เวบโฮสต์, เว็ปโฮสต์, โดเมน, โฮส, โฮสต์, domain name, domain registration, จดทะเบียนโดเมน, จดโดเมน, จดโดเมนเนม, พื้นที่เว็บไซด์, พื้นที่เว็บไซต์, เช่า hostr
ขอความร่วมมือผู้ที่คัดลอกบทความข้อมูลของทาง naxza web hosting ไปใช้ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านโฮสติ้งต่าง ๆ นั้น กรุณาทำ link กลับมายังต้นฉบับบทความด้วยครับ หากตรวจสอบพบการละเมิด ทางเราจะดำเนินคดีตามกฏหมายโดยทันที


Hosting Article : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 

host บริการดี พูดเก่งสำคัญหรือไม่

hosting

hosting ที่จะบริการดี ต้องรู้จักพูด หรือที่เรียกว่า พูดเก่ง คือการที่วิเคราะห์ก่อนที่จะพูด คิดถึงจิตใจของผู้รับฟัง เป็นคู่สนทนาที่ดี คิดก่อนที่จะพูด ไม่ใช่พูดมาก หาก hosting ที่พูดมาก ผู้ฟังก็จะไม่สามารถจับประเด็นได้ บางทีพูดแค่ 2-3 ประโยคก็เพียงพอที่จะทำให้ลูกค้าเข้าใจได้แล้วครับ

การที่ hosting จะบริการลูกค้าได้ดีนั้น ต้องเป็น hosting ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี รู้จักพูด เพราะใคร ๆ ก็อยากจะซื้อขายกับผู้ที่มีอัธยาศัยดี น้ำใจงาม รู้จักพูด ส่วนที่สำคัญที่สุดของการบริการ hosting ที่ดี คือต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ คนที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี คือผู้ที่มี EQ สูง เพราะการให้บริการกับลูกค้า บางครั้งก็มีลูกค้าที่มีเหตุผล แต่บางครั้งก็ไม่มีเหตุผล

หลักการสำคัญของการเป็นผู้ให้บริการ hosting ที่ดีที่สุด คือ ตั้งใจรับฟังปัญหาของลูกค้า และหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นให้กับลูกค้า พร้อมทั้งแนะนำการแก้ไขปัญหาระยะยาวให้กับลูกค้าด้วยความตั้งใจจริง รู้จักควบคุมอารมณ์ รู้จักคิดวิเคราะห์ก่อนการพูดออกไปครับ


การทำ hosting ให้มีบริการที่ดีที่สุด ไม่ใช่พรสวรรค์ บางคนคิดว่าความสามารถด้านนี้เป็นพรสวรรค์ จริงแล้วเป็นพรแสวง เป็นความขยันฝึกฝนในอดีต ความอดทน ความตั้งใจพยายามศึกษาเรื่องระบบ network ระบบปฏิบัติการบน unix ต่างๆ ซึ่งทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ เพื่อทำให้ธุรกิจ hosting ประสบความสำเร็จ

ในการทำธุรกิจ hosting ยิ่งใหญ่โตมากขึ้นเท่าไร ก็ย่อมจะมีจำนวนคนที่มาทำงานกับเรามากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นนอกจากจะต้องบริการลูกค้าให้ดีแล้ว ยังต้องบริหารคนให้ดีอีกด้วย ให้พนักงานรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความมุ่งมันที่จะพัฒนาบริการ hosting ให้ดีที่สุด ให้บริการลูกค้าให้ดีที่สุด เสมือนเป็นกิจการของพนักงานเอง

ต้องรู้จักมองปัญหาให้แตก วิเคราะห์ปัญหาให้ออก เพราะเราทำงานที่เกี่ยวข้องกับ hosting โดยตรง เพื่อที่จะได้มีความรู้ ประสบการ์ที่จะสามารถอธิบายให้ลูกค้าได้เข้าใจมากที่สุด บางปัญหานั้นก็ไม่ใช่ว่าสามารถแก้ไขได้ง่าย ๆ ต้องอาศัยความสามัคคีของทีมงาน hosting เพราะแต่ละคนก็มีความสามารถที่ต่าง ๆ กันไป ทั้งนี้การทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับธุรกิจ hosting ที่ดีที่สุดhosting services that are good To talk about. Known as the eloquent analysis of the first to speak. Miss listening to the hearts of the recipients. A good conversationalist. Think before you speak if not spoken very much hosting speaking audience would not be able to handle issues have sometimes said only 2-3 sentences is enough to make customers understand and

to the hosting service must have good human relations is hosting a good talk about it, anyone else want to trade with the good-known Namjaingam say the most important aspects of the hosting service. is well known to control emotions. Who have good emotional control is because people with higher EQ customer service. Sometimes it is a reasonable customer. But sometimes there is no reason

principles of being a hosting provider is the best intention to listen customers' problems. And find solutions primarily to clients. And to guide the long-term solution to our customers with the aim Known temperate About Thinking before speaking out


to make hosting the best service. No talent. Some people think that talent is talent. Porn is actually seeking. Is a hard practice in the past, trying the patience of intent on the unix operating system, network system in which everyone can learn. To make a successful hosting business

in hosting big business does grow more. It would be the number of people who work for us only more. So not only have good customer service. Also must manage the people, too. Employees to feel unity. Is committed to developing the best hosting service provider customers to best As if they were their own business

must recognize the problem look different. Analysis to the problem. Because we work directly related to the hosting of knowledge. Garden having to explain to the customer to understand most Some problems, it is not that can be modified simple requires unity of the team hosting because everyone is capable of difference to the team work is extremely important for business hosting best .

Hosting Article : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 

hosting, webhosting, web hosting, host, webhost, web host, เว็บโฮสติ้ง, เว็บโฮส, โฮสติ้ง, จดโดเมน, เวบโฮส, เวบโฮสติ้ง, เวบโฮสต์, เว็ปโฮสต์, โดเมน, โฮส, โฮสต์, domain name, domain registration, จดทะเบียนโดเมน, จดโดเมน, จดโดเมนเนม, พื้นที่เว็บไซด์, พื้นที่เว็บไซต์, เช่า hostr

HOME   |   ABOUT US   |   HOSTING   |   DOWNLOAD   |   SUPPORT   |   CONTACTS
Copyright © Naxza.com,Since 2004. All Rights Reserved. Privacy policy. monitoring site uptime web