hosting, webhosting, web hosting, host, webhost, web host, เว็บโฮสติ้ง, เว็บโฮส, โฮสติ้ง, จดโดเมน, เวบโฮส, เวบโฮสติ้ง, เวบโฮสต์, เว็ปโฮสต์, โดเมน, โฮส, โฮสต์, domain name, domain registration, จดทะเบียนโดเมน, จดโดเมน, จดโดเมนเนม, พื้นที่เว็บไซด์, พื้นที่เว็บไซต์, เช่า hostr
ขอความร่วมมือผู้ที่คัดลอกบทความข้อมูลของทาง naxza web hosting ไปใช้ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านโฮสติ้งต่าง ๆ นั้น กรุณาทำ link กลับมายังต้นฉบับบทความด้วยครับ หากตรวจสอบพบการละเมิด ทางเราจะดำเนินคดีตามกฏหมายโดยทันที


Hosting Article : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 

ธุรกิจ เว็บ โฮสติ้ง ( Web Hosting ) การแข่งขันที่รุนแรง ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจไทย

web

การแข่งขันธุรกิจ เว็บ โฮสติ้ง  ดูจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ และภาวะความเสี่ยงจากปัจจัยอื่นๆ    จากการตรวจสอบอย่างคร่าวๆ  เราพบว่า จำนวนผู้ทำธุรกิจ เว็บ โฮสติ้ง  ( Web Hosting )  มีเพิ่มขึ้นมากมาย  ในขณะที่จำนวนลูกค้าดูเหมือนจะลดน้อยลง  อันเนื่องมาจาก  วิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำ   ความไม่รู้  หรือไม่ชำนาญในเรื่องของการจัดทำเว็บไซต์   การไม่สนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนาทางด้านเว็บไซต์เท่าที่ควร  จำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์มีน้อย  ฯลฯ   

ในภาวะข้างต้น  ยังมีข้อดีปรากฎให้เห็นอยู่บ้าง ในด้านของผู้ทำธุรกิจ เว็บ โฮสติ้ง  ( Web Hosting )  เราจะพบว่า  แต่ละรายจะพยายามที่จะพัฒนาธุรกิจ ทั้งในแง่ของคุณภาพของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  บุคลากร  งานบริการ  เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้  บางรายอาจแตกไลน์ธุรกิจ  ให้ครอบคลุมวงการธุรกิจ เว็บ โฮสติ้ง

ในขณะที่ลูกค้า จะได้ประโยชน์อย่างมาก  อาทิเช่น  ลูกค้าสามารถเลือกผู้ให้บริการ เว็บ โฮสติ้ง ได้  ลูกค้ามีอำนาจในการต่อรองสูงขึ้น เพื่อให้ได้มากซึ่งประโยชน์สูงสุด  หากการใช้บริการระหว่างปี ลูกค้าไม่ประทับใจผู้ให้บริการ เว็บ โฮสติ้ง  ลูกค้าสามารถพิจารณายกเลิก  และย้ายไปใช้งานกับทางผู้ให้บริการ เว็บ โฮสติ้ง รายใหม่ได้  การย้ายไปใช้งานกับทางผู้ให้บริการ เว็บ โฮสติ้ง เจ้าอื่นๆ  ในปัจจุบัน ก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก  สามารถดำเนินการได้ภายใน 1 วัน  หรือบางผู้ให้บริการ เว็บ โฮสติ้ง  อาจอำนวยความสะดวกในการดำเนินการย้ายข้อมูลต่างๆ  ให้ด้วย  เรียกว่า ลูกค้าแทบไม่ต้องทำอะไร เพียงแค่ควักกระเป๋าชำระค่าบริการเท่านั้นเอง

ทางด้านโปรโมชั่นที่น่าสนใจของแต่ละผู้ให้บริการ เว็บ โฮสติ้ง  ส่วนใหญ่ จะมีโปรโมชั่นคล้ายๆ กัน  เช่น  ซื้อ package host  แถมฟรีจดทะเบียนชื่อโดเมน   ย้อนไปสมัยก่อน  ยังไม่มีใครกล้าให้โปรโมชั่นแบบนี้กันสักเท่าไร   แต่ปัจจุบัน  หากเราลอง search ใน google ดู จะพบว่า แทบทุกผู้ให้บริการ เว็บ โฮสติ้ง จะมีโปรโมชั่น แถมฟรีจดทะเบียนชื่อโดเมน  ข้อที่น่าแปลกก็คือ   ในขณะที่ต้นทุนการจดทะเบียนชื่อโดเมน  กลับมีมูลค่าเพิ่มขึ้น  นั่นแสดงให้เห็นว่า  ภาวะการแข่งขันในธุรกิจ เว็บ โฮสติ้งนี้  รุนแรงยิ่งนัก

แม้ต้นทุนสูงขึ้น ทุกผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง กลับแข่งขันกันด้วยโปรโมชั่นที่น่าเย้ายวนใจ  อาทิเช่น  แถมโดเมนฟรี    Disk Space  ให้แบบ Unlimited   Data Transfer ให้แบบ Unlimited   บางราย สามารถเพิ่มโดเมนเข้า package host แบบ unlimited ด้วยก็มี

จึงต้องเรียกว่าเป็นโอกาสอันดี สำหรับผู้ใช้บริการ นั่นก็คือ คุณลูกค้า นั่นเอง  ในการที่จะเลือกสรร ผู้ให้บริการ เว็บ โฮสติ้ง  ให้ตรงตามความต้องการได้ดีที่สุด  บางคนอาจพิจารณาด้านราคา   บางคนอาจพิจารณาด้านประสิทธิภาพ   บางคนอาจพิจารณาด้านการให้บริการที่ดี   ซึ่งนั่นก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การเคยใช้บริการเว็บโฮสติ้ง  ความสามารถในการจ่ายชำระค่าบริการ   ฯลฯ

สำหรับ Naxza Web Hosting นั้น  เราเป็นรายแรก ที่มีโปรโมชั่นสั่งซื้อ package host  แล้วแถมจดทะเบียนชื่อโดเมนฟรี  โดยเราให้เป็น นามสกุล .com, .net, .org, .info เท่านั้นค่ะ  ในส่วนโปรโมชั่นอื่นๆ  อาทิ   Disk Space x 5 เท่า   แล้วยังมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจอีกมากมาย

จุดเด่นของเรานั่นคือ การให้บริการที่ดีและรวดเร็ว  จนเป็นที่กล่าวขานชื่นชมจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก  การบอกเล่าแบบปากต่อปาก  ทำให้เราได้ลูกค้าเพิ่มเติมมากขึ้น  พวกเราในทีมงานต้องขอขอบพระคุณท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณอย่างมาก

เช่นเดียวกันคำกล่าวชมต่างๆ นั้น ทางทีมงานน้อมรับอย่างชื่นใจ และจะดำรงรักษางานบริการที่ดีไว้  เพื่อให้ท่านลูกค้าได้ใช้บริการเกี่ยวกับ เว็บ โฮสติ้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดไปค่ะCompetitive Web hosting business seems to be more severe. Amid the economic crisis. Conditions and other risk factors. From a rough check, we found that the number of business web hosting (Web Hosting) has increased many While customers seem to be reduced. Because of Economic crisis or recession of unknown expertise in the preparation of the site. The government does not support the development of the site is poor. Number of specialist sites, etc. is less.

The above conditions. Also has advantages in some visible. In terms of the business web hosting (Web Hosting), we find that each will try to business development. Both in terms of quality of hardware service personnel to be able to compete with competitors. Some diversification. Business to include web hosting.

While customers. Will greatly benefit customers, such as a provider of Web hosting customers have the power to bargain increased. To get the most benefit. If the service during the year. Customers are not impressed provider web hosting customers to consider cancellation. And moved to work with service providers web hosting has to move to new use with the service providers web hosting you today is not more difficult. Can be done within a day or some service providers web hosting may facilitate the migration of the information called for by customers virtually do not do anything. Just scoop bag subscription only

Through the promotion of interest of each service provider web hosting often have promotions such as buy a similar package host free domain name registration. Back to the ancients. Nobody dare to promotion this same tattoo, but currently does if we try to search on google seems to find that almost all the web hosting service is a promotion. Free domain name registration. Article is surprising. While the cost of domain name registration. Return value increase That shows that Competition in the web hosting business is extremely strong.

Despite higher costs. All service providers web hosting. To compete with the promotion be lure, such as Disk Space to get a free domain name Unlimited Data Transfer Unlimited to a certain domain can add an unlimited package host to have you.

Can be called great. For consumers, it is your customers in the selection of web hosting services to meet the needs best. Some may consider the price. Some may consider the performance. Some may consider the service good. That is based on experience ever for Web hosting. Ability to pay fees, etc..

For Naxza Web Hosting, we are first. A promotion package host order and get a free domain name registration. We provide a surname. Com,. Net,. Org,. Info only in other promotions such as Disk Space x 5 times, there are promotions like much.

Highlights of us that is. Providing good service and fast A reputation as a customer appreciation from many To tell the mouth. We have more customers more. We must thank the team who you customers are very strict.

Similar view saying that the various teams welcome the balmy And will maintain the good service. To your customer service with web hosting effectively forever

Hosting Article : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 

hosting, webhosting, web hosting, host, webhost, web host, เว็บโฮสติ้ง, เว็บโฮส, โฮสติ้ง, จดโดเมน, เวบโฮส, เวบโฮสติ้ง, เวบโฮสต์, เว็ปโฮสต์, โดเมน, โฮส, โฮสต์, domain name, domain registration, จดทะเบียนโดเมน, จดโดเมน, จดโดเมนเนม, พื้นที่เว็บไซด์, พื้นที่เว็บไซต์, เช่า hostr

HOME   |   ABOUT US   |   HOSTING   |   DOWNLOAD   |   SUPPORT   |   CONTACTS
Copyright © Naxza.com,Since 2004. All Rights Reserved. Privacy policy. monitoring site uptime web