hosting, webhosting, web hosting, host, webhost, web host, เว็บโฮสติ้ง, เว็บโฮส, โฮสติ้ง, จดโดเมน, เวบโฮส, เวบโฮสติ้ง, เวบโฮสต์, เว็ปโฮสต์, โดเมน, โฮส, โฮสต์, domain name, domain registration, จดทะเบียนโดเมน, จดโดเมน, จดโดเมนเนม, พื้นที่เว็บไซด์, พื้นที่เว็บไซต์, เช่า hostr
ขอความร่วมมือผู้ที่คัดลอกบทความข้อมูลของทาง naxza web hosting ไปใช้ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านโฮสติ้งต่าง ๆ นั้น กรุณาทำ link กลับมายังต้นฉบับบทความด้วยครับ หากตรวจสอบพบการละเมิด ทางเราจะดำเนินคดีตามกฏหมายโดยทันที


Hosting Article : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 

งานบริการ hosting ราคาถูก ที่ดีที่สุด ของวันนี้ 28-29/07/2010

web

28/07/2010 วันนี้มีลูกค้าติดต่อแจ้งปัญหามาไม่มากครับ ที่เกี่ยว ๆ กับ  e-mail hosting ครับ เนื่องจากว่าลูกค้าส่งเมล์ออกได้ แต่เวลามีผู้ตอบกลับมาแล้ว บางครั้งเมล์เข้าบ้าง ไม่เข้าบ้างครับ ทางลูกค้าไม่ได้ให้ error อะไรมาเพิ่มเติมครับ จึงไม่สามารถทดสอบได้ จึงได้ติดต่อไปยังลูกค้า เพื่อขอทดสอบร่วมกัน ภายหลังจากที่ประสานงานไป พบว่า e-mail ไม่เข้าที่ hosting เนื่องจากว่ามีการตรวจสอบของระบบ spam assassin ซึ่งเป็นระบบกรอง spam mail ที่มีการเรียนรู้ด้วยตัวมันเอง

ซึ่งมันอาจจะตรวจสอบและให้คะแนนกับ e-mail ที่ส่งออกจาก hosting ของลูกค้ารายนี้ เนื่องจากลูกค้ารายนี้มีปริมาณการส่ง e-mail ออกภายนอก hosting ค่อนข้างมาก อีกทั้งยังมีการ cc (copy carbon) ไปยังอีก address หนึ่งด้วย คะแนนความเป็น spam จึงสูงขึ้นและถูก mark ว่าเป็น spam e-mail ในที่สุด และในระบบ spam assassin ที่ลูกค้าตั้งค่าไว้ ได้ตั้งเป็นให้ delete เมล์ฉบับดังกล่าวออกไปเลย จึงทำให้เมล์บางฉบับเข้า บางฉบับไม่เข้า ทั้งนี้ทางผู้ให้บริการ hosting ได้ปรับตั้งค่าที่ดีที่สุดไว้ให้แล้ว

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว ทั้งนี้ได้ตรวจสอบจาก log ของระบบ exim ซึ่งเป็น e-mail hosting ของทางเรา ก็พบว่ามีการถูก filter โดย domain_filter ซึ่งตรงกับการวิเคราะห์ จึงได้แจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับปัญหาในครั้งนี้ ลูกค้าใช้เป็น economy package ซึ่งเป็น hosting ราคาถูกที่สามารถแบ่งพื้นที่ได้ และลูกค้าไม่แน่ใจถึงกระบวนการในการแจ้งเพิ่มเติมโดเมน จึงได้แนะนำลูกค้าว่าสามารถทำรายการแจ้งเพิ่มเติมโดเมนได้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ www.naxza.com ด้านซ้ายมือจะมีปุ่มสี ๆ เรียงกันอยู่ครับ


มีปุ่มหนึ่งเป็น การแจ้งเพิ่มเติมโดเมน ภายหลังจากที่เราได้รับเรื่องผ่านทางระบบแล้ว เจ้าหน้าที่ของเราจะดำเนินการสร้างพื้นที่ใหม่ให้ครับ จากนั้นจะส่งรายละเอียดการใช้งานสำหรับโดเมนที่แจ้งเข้ามาไปให้ทราบทาง e-mail ครับ โดย e-mail ที่จะใช้ในการแจ้งจะต้องเป็น e-mail ที่ตรงกับการสั่งซื้อ economy package ในครั้งแรกครับ

29/07/2010 ช่วงเช้ามีลูกค้าติดต่อประสานงานเข้ามาเรื่องการใช้งานพื้นที่ hosting เกินจากที่กำหนด ทางเราได้ทำการเปิดพื้นที่ hosting ให้ลูกค้าเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับแต่งส่วนที่เกิน หรือลบส่วนที่ไม่ต้องการใช้ออกไปครับ ทั้งนี้พื้นที่ hosting ดังกล่าวจะรวมถึงส่วนที่ทางลูกค้ากด backup ข้อมูลไว้ด้วยครับ อีกรายที่ติดต่อเข้ามา คือลูกค้าได้เปิดเว็บไซต์เพิ่มอีกหนึ่งตัว และได้ทำการสั่งซื้อ hosting ราคาถูก กับทางเราเพิ่มเติม โดยลูกค้าจะให้ทางเรา copy ข้อมูลของเว็บไซต์เก่ามาไว้ที่ hosting ตัวใหม่ให้ครับ เป็นธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ครับ ทางเรารับเรื่องไว้ดำเนินการแล้วจะแจ้งให้ทางลูกค้าทราบอีกทีครับ

ช่วงนี้ถือว่า hosting มีความเสถียรมากๆ ปัญหาค่อนข้างน้อยครับ หรือว่าลูกค้าไม่แจ้งเข้ามาไม่แน่ใจนะครับ แต่ว่าตรวจสอบสถานะ hosting ทั่ว ๆ ไปก็ปกติดี ดู mrtg ก็ปกติครับยังไงก็จะเฝ้าตรวจสอบและให้บริการให้ดีที่สุดครับ

ช่วงบ่ายมีปัญหาเครื่อง hosting นิดนึงคือเหมือน hosting จะโดน flood แล้ว mrtg วิ่งขึ้นสูง การเข้าใช้งาน control panel มีติด ๆ หลุด ๆ จึงทำการแก้ไขด้วยการเพิ่ม fw.dyn_max ให้กับเครื่อง hosting หวังว่าจะข่วยได้ในระดับหนึ่ง หลังจาก reboot hosting แล้วพบว่าสามารถใช้งานได้ปกติดี ตอนนี้เฝ้าสังเกตุอาการอีกสักระยะครับ

สรุปคือเหมือนมีอาการโดนโจมตีเครื่อง hosting หลาย ๆ เครื่องครับ ไม่แน่ใจว่ามาจากแหล่งใดบ้าง ก็ได้แต่ป้องกัน และ อโหสิกรรมให้แก่ผู้ที่ได้ทำผิดพลาดไปแล้ว อยากให้ได้ตระหนักถึงแนวทางการทำธุรกิจ hosting แบบสันติวิธีครับ
28/07/2010. Today there are no customers to call to report a problem very much related to the other. Associated with any e-mail hosting because customers can send mail out. But times have posted back. Sometimes, in some mail. Not to do. The customer does not come to anything more error. There can be no experiment. Has contact to the customer. Test for joint After coordinating the e-mail was not in place because they are hosting the system check the spam assassin filter spam mail with learning itself.

That it may review and vote on e-mail sent from the hosting of this customer. Because customers are content to send e-mail from an external hosting rather also a cc (copy carbon) to another address one of the scores of the spam has increased and is mark as a spam e-mail in most spam assassin, and in the customer set. Is set to delete mail that the issue out it. Making certain to mail. Certain not to. The hosting provider has the configuration to give the best.

In order to resolve long-term This was checked by the system log exim is the e-mail hosting, we have found that the filter is the domain_filter. The match analysis Therefore let customers know about this problem. Customers who use the economy package, which is hosting inexpensive that can be divided region. And customers are not sure of the notification process more domain Therefore recommended that customers can do more to declare to the domain home page. www.naxza.com. The left is the same color button any sort.

One is a button. Notifications more domain After we get through the system and then on. Our staff will create new space for. Then send the user for a domain that report to come to know via e-mail related posts e-mail to be used in the report must be e-mail that matches the order economy package for the first time.

07.29.2010 morning to liaise with customers on the use of the area over the hosting. We have been hosting open space for customers to adjust to correct the excess. Or delete the unwanted away. The area will include hosting the press of client backup data to a. Contact one another more. The customer has opened one additional site. And cheaper to purchase hosting with us more. The customer will let us copy the data into the old site to new hosting. The business of property. We received about the operation will let customers know again.

The hosting is considered very stable. Relatively few problems. Or that customers do not provide access to not sure. But monitoring is hosting around beyond normal view is normal mrtg ?? will also detect and provide the best.

Machine hosting the afternoon there is a problem is a little like ??? hosting the flood and being runner-up high mrtg access the control panel on any other off, so be corrected by adding to the machine hosting fw.dyn_max hope to take away that ย. to the one found after reboot hosting and can be used fine. Watch this notice symptoms after a period.

Summary is being attacked like symptoms machine hosting multiple machine not sure from what source. But also to protect and forgive those who have already made a mistake. Want to be aware of ways to do business hosting a peace

Hosting Article : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 

hosting, webhosting, web hosting, host, webhost, web host, เว็บโฮสติ้ง, เว็บโฮส, โฮสติ้ง, จดโดเมน, เวบโฮส, เวบโฮสติ้ง, เวบโฮสต์, เว็ปโฮสต์, โดเมน, โฮส, โฮสต์, domain name, domain registration, จดทะเบียนโดเมน, จดโดเมน, จดโดเมนเนม, พื้นที่เว็บไซด์, พื้นที่เว็บไซต์, เช่า hostr

HOME   |   ABOUT US   |   HOSTING   |   DOWNLOAD   |   SUPPORT   |   CONTACTS
Copyright © Naxza.com,Since 2004. All Rights Reserved. Privacy policy. monitoring site uptime web