'; break; case "delux": echo ''.$desc.''; break; case "prem": echo ''.$desc.''; break; case "smp": echo ''.$desc.''; break; case "win": echo ''.$desc.''; break; default: echo ''.$desc.''; break; } ?>
ขอความร่วมมือผู้ที่คัดลอกบทความข้อมูลของทาง naxza web hosting ไปใช้ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านโฮสติ้งต่าง ๆ นั้น กรุณาทำ link กลับมายังต้นฉบับบทความด้วยครับ หากตรวจสอบพบการละเมิด ทางเราจะดำเนินคดีตามกฏหมายโดยทันที


Hosting Article : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 

มารู้จัก Passive FTP กันเถอะ

โฮสติ้ง

ลูกค้า Hosting หลายรายประสบปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ FTP  เพื่อทำการส่งถ่ายข้อมูลเว็บไปยัง Hosting  

 ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาของวิธีการ connect FTP กับ Hosting วิธีการ connect FTP ที่ว่านี้ ถูกแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ Active และ Passive

ลูกค้า Hosting สามารถสอบถามทางผู้ให้บริการ Hosting ได้ โดยระบุอาการ error จากตัวโปรแกรม FTP ซึ่งโดยปกติ มักจะบ่งบอกว่าต้องระบุการ connect FTP ให้เป็นแบบ Passive

แล้ว Passive FTP ที่ว่าคืออะไร มาทำความรู้จักกันอย่างคร่าวๆ ดังนี้

Passive FTP (หรือในบางครั้งเราจะเรียกแทนด้วย PASV FTP เนื่องจากมันเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่ง FTP PASV ) เป็นรูปแบบหนึ่งของการส่งถ่ายข้อมูลที่มีความปลอดภัยมากขึ้น ด้วยวิธีการถ่ายโอนข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นและนำพาโดยตัวโปรแกรม File Transfer หรือ โปรแกรม FTP ทางฝั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ค่อนข้างจะมากกว่าผ่าน FTP Server

ตัวอย่างโปรแกรม FTP ก็เช่น WS_FTP Pro ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากอีกโปรแกรมหนึ่ง ในหมู่ผู้ใช้บริการ Hosting รวมถึงผู้ให้บริการ Hosting ก็มักจะแนะนำให้ ลูกค้า Hosting ใช้ เนื่องจากการเสาะหาตัวโปรแกรมไม่ยาก รวมถึงในแง่การใช้งานก็ไม่ยากด้วยเช่นกัน ลักษณะของ WS_FTP Pro มักจะอนุญาตให้ user ทำการเลือกได้ระหว่างจะใช้ Active หรือ Passive FTP  นอกจากนี้ ยังมีพวก Web browers ซึ่งสามารถนำใช้ในการ FTP เพื่อทำการส่งถ่ายข้อมูลขึ้น Hosting ได้อีกด้วย พวก Web browsers ส่วนใหญ่ มักจะใช้ default เป็น Passive FTP อยู่แล้ว เนื่องจากผู้ผลิต ชอบมาตรฐานความปลอดภัย ดังนั้น Web browsers จึงน่าจะเหมาะกับผู้ใช้บริการ Hosting ในการเชื่อมต่อถ่ายโอนข้อมูลกับ Hosting

โดยทั่วไปแล้ว ระบบ Hosting จะมี firewall เพื่อป้องกันระบบเครือข่ายจากโลกภายนอก firewall นี้ จะยอมรับค่าจากโลกภายนอกเพียงแค่มีการตอบสนองตามคำร้องขอของ user เท่านั้น ซึ่ง จะเป็นส่งค่า request เข้ามา นี่คือกฎปกติของระบบ Hosting เลยทีเดียว

ซึ่ง ระบบ Passive FTP นั้นจะเหมาะสมสำหรับผู้ใช้บริการ Hosting ที่จะใช้เพื่อการถ่ายโอนข้อมูล และไม่มีผลกระทบกับ firewall แต่อย่างใด

ลักษณะการทำงานของ Passive FTP ลองมาดูในส่วนที่เป็น Active FTP ก่อน ตัวโปรแกรม FTP จะเริ่มต้นด้วยการส่งคำร้องขอเพื่อติดต่อสื่อสารผ่าน TCP ด้วยพอร์ต 21 ซึ่ง พอร์ตนี้จะถูกกำหนดให้ใช้งานด้าน FTP Server อยู่แล้ว การสื่อสารนี้ เราเรียกกันว่า Control Channel Connection

ในระบบ Active FTP ตัวโปรแกรมร้องขอใช้พอร์ตเดียวกันกับ Passive แต่ในพอร์ตตัวที่ 2 ซึ่งจะถูกใช้เมื่อข้อมูลกำลังถูกแลกเปลี่ยน การแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่าง พอร์ต ต่อ พอร์ต เราเรียกว่า Data Channel

FTP server จะเริ่มต้นการแลกเปลี่ยนจาก พอร์ตของตัวเอง คือพอร์ต 20 ไปยัง พอร์ตอะไรก็ได้ที่ถูกกำหนดด้วยตัวโปรแกรม FTP

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการสื่อสารกับทาง Hosting ไม่ได้ถูกควบคุมด้วยตัวโปรแกรม FTP อีกต่อไป และไม่สามารถจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับระบบ firewall ในการเชื่อมต่อการร้องขอได้ ด้วยสภาพที่ตัว FTP transfer ในลักษณะ Active มันไม่เป็นที่ต้อนรับในการเชื่อมต่อ

ดังนั้น การใช้ Passive FTP หรือ PASV command จึงถูกใช้แทนที่ Port command จากระบบเดิมที่เฉพาะเจาะจงพอร์ตในการติดต่อกับ Hosting สำหรับ PASV command จะทำการร้องขอไปยัง Hosting ให้ระบุพอร์ตซึ่งมันต้องการจะใช้เป็น Data Channel และจากนั้น เครื่อง Hosting ก็จะตอบผ่าน Control Channel ด้วยตัวเลขพอร์ต ซึ่งโปรแกรม FTP จะใช้ในการแลกเปลี่ยนบน Data Channel โดยสรุปก็คือ Hosting จะตอบสนองเสมอเมื่อมีการร้องขอจากฝั่งตัวโปรแกรม FTP บน Data Channel และ PASV ก็เป็นมิตรกับระบบ firewall ด้วย

ดังนั้น วิธีการที่ทำให้ FTP เป็นเรื่องง่ายๆ ของผู้ใช้บริการ Hosting ซึ่งผู้ให้บริการ Hosting ควรจะแนะนำแก่ลูกค้า Hosting ของตน ก็คือ การเลือก FTP connection ด้วย Passive Mode เว้นเสียแต่ว่า ผู้ใช้บริการ Hosting ถนัดใช้ FTP connection ในการถ่ายโอนข้อมูลด้วยตัว web browsers ต่างๆ อยู่แล้ว ปัญหาเรื่องนี้ ก็จะไม่มีอย่างแน่นอนHosting many customers experiencing problems with FTP connection to transfer data to Web Hosting.

Part of the problem of how to connect FTP Hosting how to connect FTP that has been divided into two types Active and Passive.

Hosting customers can ask the provider Hosting by specific symptoms error from the FTP program, which usually indicates the need to specify a connect FTP Passive.

Passive FTP and that is what Get to know each other very briefly as follows.

Passive FTP (or sometimes instead referred to the PASV FTP because it is part of the command FTP PASV) is a form of transfer data is secure. Way transfer of information created and led by a program or program FTP File Transfer PC side rather than via FTP Server.

Example FTP program like WS_FTP Pro is the most popular used another program. Among the services, including Hosting Hosting providers often recommend that clients use as seeking Hosting the program is not difficult. As well as in terms of using it is not difficult also characteristic of WS_FTP Pro usually allow user to choose between use Active or Passive FTP also their Web browers that can be used to FTP to transfer. Hosting the information they have with most Web browsers will default to Passive FTP exists because manufacturers. Security standards like Web browsers, so it should be suitable for use in connection with the Hosting Services to transfer data with Hosting.

In general, system Hosting will have a firewall to protect networks from the outside firewall will accept values from the outside world just got a response the request of the user only, which will send the request to come here is the rule muscular Hosting. ever.

The system is suitable for Passive FTP users to use Hosting for data transfer. And no effect on the firewall at all.

Behavior Passive FTP, try to see in the Active FTP before the program FTP will start by sending a request to communicate via TCP with port 21, which port will be set to use the FTP Server is already communication this We called Control Channel Connection.

Active FTP in the application requesting the same port to port, the Passive, but the two that will be used when data is being exchanged. The exchange of information between the port of port called Data Channel.

FTP server will start the exchange. The port itself is a port 20 to whatever port is defined by the program FTP.

However, because communication with the Hosting is not controlled by the FTP program anymore and can not build a good relationship with the firewall in the connection requested. With state of the Active FTP transfer in a manner that it is not welcome in the connection.

Therefore, the use Passive FTP or PASV command was used to replace Port command from the old system to a particular port to connect with Hosting for PASV command will request to Hosting the specified port that it would like to use the Data Channel and from the machine. Hosting will reply via Control Channel with a number port that program FTP is used to exchange on the Data Channel Summary is Hosting the response always on request from the embedded program FTP on the Data Channel and PASV is friendly with firewall. with

Therefore, the FTP method is simple. The Use of Hosting the carrier Hosting should be recommended to clients Hosting their own is to select the FTP connection with Passive Mode unless users Hosting dominant use FTP connection to transfer data with web browsers different already. this problem. I certainly will not.

Hosting Article : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 

<?=$desc;?>

HOME   |   ABOUT US   |   HOSTING   |   DOWNLOAD   |   SUPPORT   |   CONTACTS
Copyright © Naxza.com,Since 2004. All Rights Reserved. Privacy policy. monitoring site uptime web