hosting, webhosting, web hosting, host, webhost, web host, เว็บโฮสติ้ง, เว็บโฮส, โฮสติ้ง, จดโดเมน, เวบโฮส, เวบโฮสติ้ง, เวบโฮสต์, เว็ปโฮสต์, โดเมน, โฮส, โฮสต์, domain name, domain registration, จดทะเบียนโดเมน, จดโดเมน, จดโดเมนเนม, พื้นที่เว็บไซด์, พื้นที่เว็บไซต์, เช่า hostr
ขอความร่วมมือผู้ที่คัดลอกบทความข้อมูลของทาง naxza web hosting ไปใช้ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านโฮสติ้งต่าง ๆ นั้น กรุณาทำ link กลับมายังต้นฉบับบทความด้วยครับ หากตรวจสอบพบการละเมิด ทางเราจะดำเนินคดีตามกฏหมายโดยทันที


Hosting Article : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 

บัญญัติ 5 ประการ แห่ง hosting ราคาถูก

web

ตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจ hosting มา มีหลาย ๆ คำถามที่มักเกี่ยวข้องกับ "hosting ราคาถูก" ทำไมจึง ราคาถูก จัง ทำไมถึง ขาย hosting ราคาถูก แบบนี้ได้ คำตอบง่าย ๆ เลยครับ ซึ่งผมได้สร้างเป็น บัญญัติ 5 ประการ สำหรับธุรกิจ hosting ราคาถูก ดังนี้ครับ

1. ทำ hosting ราคาถูก ต้องทำด้วยใจ มิใช่หวังผลกำไรสูงสุด ตรงนี้หลาย ๆ คนอาจจะเคยเห็น ผู้ให้บริการ hosting บางราย ยังมีหน้าที่การงานอื่นทำ โดยอาจจะทำตรง hosting ราคาถูก นี้เล่น ๆ ตรงนั้นมองมุมนึงก็ดีครับ เขาอาจจะอยากทำ ทำด้วยความตั้งใจจริง แต่ติดตรงที่ว่า แล้ว ความรับผิดชอบ ต่อลูกค้าล่ะ ในเมื่อ hosting ราคาถูก ที่ทำอยู่ ไม่ใช่ ธุรกิจ หลักที่ทำ

2. ต่อเนื่องจากข้อ 1 คือความรับผิดชอบ ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้า สามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ทันท่วงที ให้บริการลูกค้า เสมือนเพื่อน เสมือนเจ้านาย ไม่ใช่ว่าลูกค้าเป็นพระเจ้า แต่เพราะว่าลูกค้าคือคนสำคัญ คนหนึ่งที่เราต้องดูแลอย่างมีความรับผิดชอบ เราจะต้องรู้บทบาท หน้าที่ ของเรา ในฐานะผู้ให้บริการ hosting ราคาถูก

3. พัฒนาเทคโนโลยี่ หลาย ๆ ครั้งที่ลูกค้ามักจะมีความต้องการทางด้านเทคโนโลยี่ hosting ที่มากขึ้น ด้วย ราคาที่ถูกกว่า ผู้ให้บริการ hosting รายอื่น ๆ ตรงนี้อาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาของเทคโนโลยี่ แต่โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี่ มักจะเกิดขึ้นทุก ๆ 2 ปี ซึ่งจะสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนประสิทธิ์ภาพของอุปกรณ์ หลักสำคัญคืออย่างน้อยจะต้องมีการบริการจัดการเทคโนโลยี่ หรือการ Maintenance Upgrade Server Hosting อยู่เป็นประจำ

4. hosting ราคาถูก อยู่ได้ เพราะความไว้ใจของลูกค้า (Customer Loyalty) ระบบการบริหารความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง ผู้ให้บริการ hosting ราคาถูก กับ ลูกค้า (Customer Relationship Management) เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก การติดต่อสื่อสาร พูดคุย แลกเปลี่ยนทัศนคติ ต่าง ๆ ด้านคอมพิวเตอร์ hosting หรือการให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ การให้การแนะนำลูกค้า สร้าง supply chain หรือการเป็นศูนย์กลางการซื้อขาย การติดต่อให้กับลูกค้าในกลุ่มต่าง ๆ ได้รู้จักกัน ได้ติดต่อทำธุรกิจกัน ตรงนี้ก็ถือเป็นหัวใจอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจ hosting ราคาถูก เลยทีเดียว

5. หลักการข้อสุดท้าย คือเรื่องของการวางแผนบริหารจัดการต้นทุนต่าง ๆ ให้ดี เนื่องจากว่าการทำ hosting ราคาถูก นั้น เราอาจจะมิได้มีกำไรมากมาย เราจึงจำเป็นต้องบริการจัดการต้นทุนการผลิตของเราให้ดี หากเป็นไปได้ การนำเทคโนโลยี แนวความคิด LEAN มาใชักับการบริหารจัดการ hosting ราคาถูกได้ จะดีมาก ๆ เนื่องจาก LEAN เป็นการมองความต้องการของผู้บริโภค และจัดสรรผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองควาามต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก เพื่อลดขั้นตอนการสร้างต้นทุนที่ซ่อนอยู่ในสายการผลิต ซึ่งจะเป็นต้นเหตุให้สินค้าและบริการมีราคาสูงขึ้น

จะเห็นได้ว่า บัญญัติ 5 ประการ สำหรับธุรกิจ hosting ราคาถูก นี้ ทุกข้อล้วนแล้วแต่ทำได้ยากทั้งสิ้น ทั้งนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ ความอดทน ใจที่รักในงานบริการ และความตั้งใจจริง เป็นอย่างมาก ที่จะดูแลบริหารธุรกิจ hosting ราคาถูก ให้เจริญเติบโตได้ สำหรับ hosting naxza แล้ว เราทุ่มเทอย่างมาก เพื่อให้บรรลุภาระกิจอันยิ่งใหญ่ ในการให้บริการแก่ลูกค้าของเรา ให้สมดังที่ลูกค้ากว่า 7000 ราย มั่นใจในบริการ hosting ราคาถูก ของเราSince the business hosting comes with many questions that are often associated with "hosting inexpensive" Why cheaper Jang Why buy hosting inexpensive this can answer simple it which I have created a law five reasons for business hosting inexpensive as

1. Price was hosting a mind not to do with profits up here, many people may have seen some hosting provider has a duty to other work done. It may be doing exactly cheap hosting this play there any good looking corner นึง . He may want to do. Made with the aim But then on the direct responsibility of the customer ล่ะ hosting is cheaper to do business not to do

2. Is a continuation of any responsibility. Customers are responsible. Can provide customers with timely solutions. Customer service as a friend like royalty It is not that customer is God. But because customers are very important. One that we must take care with responsibility. We must know our role as a provider of cheap hosting

3. Development Technologies brand several times that customers often have needs for Tech Komeda hosting a higher price, cheaper provider hosting others it may be a major barrier to the development of Technologies around the brand, but by other changes already Technologies brand. Usually occur every two years, which is consistent with changes Prasit picture of the device. Principles is to have at least managed services Technologies brand or Maintenance Upgrade Server Hosting on a regular basis
4. hosting is cheaper because the trust of customers (Customer Loyalty) system to manage the relationships between service providers cheap hosting customers (Customer Relationship Management) is extremely important. Communicate different attitudes, interactive computer hosting or consulting on various topics of the introduction of a customer-centric supply chain or trading. Contact with customers in different groups are known to each other businesses. Here is the heart of one of the cheaper hosting business ever.

5. Principles of the last. Namely the cost of various management plans to do good because that person is hosting, we may not have much profit. We need to manage costs of service we provide, if possible, good technology ideas to ??? LEAN MANAGEMENT hosting price will be very good because it looked LEAN needs of consumers. And distributes products to meet the needs of variation is the main user. To reduce the steps to create a hidden cost in the production line. This will cause the goods and services more expensive.

To see that law five reasons for this cheap hosting business all questions are difficult depending on total The patient spends in the mind of love service. And very earnestly to take care of Business hosting inexpensive to grow and for our dedicated hosting naxza much In order to achieve a great mission. To serve our customers. To risk, as more than 7000 customers more confidence in our inexpensive hosting services
.
Hosting Article : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 

hosting, webhosting, web hosting, host, webhost, web host, เว็บโฮสติ้ง, เว็บโฮส, โฮสติ้ง, จดโดเมน, เวบโฮส, เวบโฮสติ้ง, เวบโฮสต์, เว็ปโฮสต์, โดเมน, โฮส, โฮสต์, domain name, domain registration, จดทะเบียนโดเมน, จดโดเมน, จดโดเมนเนม, พื้นที่เว็บไซด์, พื้นที่เว็บไซต์, เช่า hostr

HOME   |   ABOUT US   |   HOSTING   |   DOWNLOAD   |   SUPPORT   |   CONTACTS
Copyright © Naxza.com,Since 2004. All Rights Reserved. Privacy policy. monitoring site uptime web