ขั้นตอนการสมัครเพื่อการใช้งาน E-mail ผ่าน GoogleApp
ข้อมูลในการสมัครต่อไปนี้เป็นข้อมูลตัวอย่าง สำหรับการสมัครเพื่อขอใช้บริการของท่านลูกค้า ให้หรอกข้อมูลที่เป็นจริง และต้องการใช้งานครับ

1). เข้าเว็บไซต์ google ที่ URL ต่อไปนี้ http://www.google.com/a/ และเลือกประเภทโซลูชันในการใช้งาน


สำหรับตรงนี้ทางเราจะยกตัวอย่างโดยการเลือกเป็น องค์กรและสมาชิกครับ

2). เมื่อคลิกเลือกโซลูชันที่จะใช้งานเข้ามาแล้ว จะมีข้อมูลของระบบที่จะใช้งานบรรยายให้อยู่ครับ ให้คลิกต่อไปที่ เปรียบเทียบรุ่น และสมัครใช้งาน3). จากนั้นจะเจอหน้า เลือกรุ่นที่เหมาะกับความต้องการของคุณ ให้เลือกที่ ลงชื่อสมัครเข้าใช้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย


4). จากนั้นจะเจอให้ทำการใส่ชื่อโดเมนครับ ทำการเลือกที่ ผู้ดูแลระบบ: ฉันเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดเมนนี้ และใส่ชื่อโดเมนชองคุณลงไปครับ


5). ต่อมาจะเจอหน้า ลงชื่อสมัครเข้าใช้ Google Apps ให้ทำการกรอกข้อมูลในการสมัครใช้งานลงไปครับ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดที่ปุ่ม ดำเนินการต่อไป6). จากนั้นจะเจอหน้า ตั้งค่า - สร้างบัญชีผู้ดูแลระบบบัญชีแรกของคุณ จากนั้นเมื่อหรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม ฉันยอมรับ ดำเนินการตั้งค่าต่อไป7). ต่อมาจะเจอหน้า โปรดยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของ ให้คลิกที่ปุ่ม ยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน


8). เลือกวิธีการยืนยันการเป็นเจ้าของโดเมน ให้เลือกวิธี เปลี่ยนแแปลงเรคคอร์ด CNAME


9). จากนั้นในภาพข้างต้นด้านบน ให้ท่านลุกค้าทำการ copy ข้อมูล 2ข้อด้านบน ส่งมาให้ทางที่เมล์ naxza@naxza.com
โดยแจ้งว่า DOMAINNAME.COM ต้องการใช้งาน google app ช่วยดำเนินการตามข้อมูลต่อไปนี้
เมื่อท่านลูกค้าส่งเมล์มาให้ทางเราเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่มยืนยันครับ

จากนั้นจะมาพบหน้าต่อไปนี้ ให้คลิกที่ปุ่มการตั้งค่าบริการ แล้วเลือกที่เมลครับ


10). จากนั้นจะเจอหน้าการตั้งค่าอีเมล ให้คลิกที่ปุ่ม เปลี่ยน URL ครับ


11). เลือกที่ช่อง กำหนดเอง แล้วใส่เป็น webmail จากนั้นคลิกดำเนินการต่อไป ตามภาพครับ


12). เมื่อมาถึงในหน้านี้ จะเจอหน้า เปลี่ยนเรคคอร์ด CNAME ให้ท่านลูกค้า copy ข้อมูลในข้อที่ 3 และ 4 ส่งมาให้เราทางเมล์ที่ naxza@naxza.com ครับ
เมื่อทำการส่งเมล์มาให้ทางเราเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ปุ่ม ฉันได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว


13). จากนั้นจะกลับมาอยู่ที่หน้า แผงควบคุม ให้คลิกที่ การตั้งค่าบริการ แล้วเลือกที่อีเมล


14). จากนั้นคลิกที่ปุ่ม การเปิดใช้งานอีเมล คำแนะนำในการเปิดใช้งานอีเมล


15). จากนั้นดูในส่วนของข้อที่2 คลิกที่แก้ไขเรคคอร์ด MX


16). ในหน้านี้จะเป็นหน้าของ ตั้งค่าการจัดส่งอีเมล ให้ท่านลุกค้าทำการ copy ข้อมูลในข้อที่ 4 แล้วจัดส่งมาให้ทางเราที่เมล naxza@nxaza.com
เมื่อทำการส่งข้อมูลมาให้ทางเราเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่ม ฉันได้ดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว


17). จากนั้นระบบจะส่งท่านกลับมาที่แผงควบคุม ในส่วนนี้คือท่านลูกค้าได้ทำการตั้งค่าการใช้งาน e-mail กับทาง google app เรียบร้อยแล้ว
(จะในส่วนที่เหลือคือ จะต้องรอการ update ของ dns ประมาณ 24-48ชม. ครับ)

18). ในระหว่างที่ท่านลูกค้ารอการ update ของ dns ท่านลูกค้าสามารถที่จะเข้าไปสร้างแอคเค้าที่จะใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ปุ่ม สร้างผู้ใช้ใหม่


จากนั้นใส่ข้อมูลตามที่ท่านลุกค้าต้องการได้เลยครับ เมื่อ dns update เรียบร้อยแล้ว ท่านลุกค้าจะสามารถเข้าใช้งาน e-mail ของท่านได้ที่ http://webmail.domainname ครับ
สำหรับการตั้งค่าการใช้งาน outlook เพื่อใช้งาน สามารถดูข้อมูลได้ที่นี่ครับ